Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nationell på engelska

— översättning och exempelmeningar

national

Nationell Säkerhet, jag beslagtar detta fordon.
subdirectory_arrow_right National Security, I'm commandeering this vehicle.
lägg till

Exampel meningar till nationell

Men denna fråga om Scarlet Pimpernel har blivit en nationell hot.
subdirectory_arrow_right But this matter of the Scarlet Pimpernel has become a national menace.
Kidds närvaro gör bröllopet till en nationell angelägenhet.
subdirectory_arrow_right Mr. Sidney Kidd's presence here makes the marriage of national importance.
Tack vare flottan kan vi nu ta er till örlogsvarvet och via en nationell radiosändning försöka ge er en beskrivning av ceremonin vid sjösättningen av flottans slagskepp USS Alaska.
subdirectory_arrow_right Courtesy of the Navy Department, we are now able to take you to the Brooklyn Navy Yard, where over a national hook-up we will endeavor to bring you a description of the actual launching ceremony of the Navy's capital ship, the USS Alaska.
Vid en nationell kris förödande.
subdirectory_arrow_right In a national crisis, they may be fatal.
Skicklig redaktionssekreterare, nationell tidning.
subdirectory_arrow_right Expert secretary for editorial department, national magazine. Exacting work.
Jag arbetar för dem, men detta är första gången jag ser stället där frukostflingor blev en nationell institution.
subdirectory_arrow_right I work for 'em, but I'm seeing the joint for the first time, where breakfast food became a national institution.
Det var ingen nationell policy-handling.
subdirectory_arrow_right That was not an act of national policy.
Det enda som får arbetare, arbetsgivare och Pentagon att utlysa en nationell helgdag.
subdirectory_arrow_right It's probably the one thing that will make labor, management, and the Pentagon join hands and declare a national holiday.
Jag gjorde Stachel till en nationell hjälte. Av bra militär anledning.
subdirectory_arrow_right I made this Stachel into a national hero for good military reasons.
De holländska nazisterna förhärligade gamla traditioner lovprisade fäderneslandet och lovade nationell självrespekt.
subdirectory_arrow_right Patriotic to its way, the dutch nazistas old traditions enalteciam, they glorified the native land e promised auto-esteem national.
Här kommer en nationell sändning från Vichy.
subdirectory_arrow_right A French national broadcast from Vichy.
Detta är en fråga av nationell vikt.
subdirectory_arrow_right This is a matter of national importance, and if you continue to be difficult with me
Det är fråga om nationell stolthet.
subdirectory_arrow_right It's a matter of national pride.
Deras dröm kunde spira tack vare att den stöddes av miljontals amerikaner. Under en tid då cynism var en nationell epidemi gav de oss något att vara stolta över.
subdirectory_arrow_right Their dream was able to grow and flourish because of the support of millions of citizens all across America at a time when cynicism was a national epidemic,
Presidenten har utlyst en nationell sorgedag.
subdirectory_arrow_right The president has declared a day of national mourning.
Han kunde få sina egna ambitioner att bli en fråga om en nationell stolthet.
subdirectory_arrow_right Reinhardt had the knack of making his own ambitions... seem like a matter of national pride.
Det är en fråga om nationell värdighet.
subdirectory_arrow_right A simple matter of national dignity.
Ni måste vara sponsrade av en nationell studentförening.
subdirectory_arrow_right According to our charter, you must have a national fraternity as your sponsor.
Vill du starta en nationell panik?
subdirectory_arrow_right You want to create a national panic?
Det finns något som kallas nationell säkerhet.
subdirectory_arrow_right There is something called national security.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar