Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nattlig på engelska

— översättning och exempelmeningar

nocturnal

Nattlig uttömning räknas inte.
subdirectory_arrow_right Nocturnal emissions don't count as psychic phenomenon.
lägg till

Exampel meningar till nattlig

Bärare av drömmar och nattlig kringstrykare.
subdirectory_arrow_right Yes. A bringer of dreams and a prowler of the night.
Nej, I'm i'mjust göra min... Nattlig patrull.
subdirectory_arrow_right No, l`m l`m just making my nightly patrol.
Jag är offer för en nattlig hänryckning.
subdirectory_arrow_right I'm the victim of a nocturnal rapture.
December och en nattlig vägarbetare hade avlägsnat de vilda växterna.
subdirectory_arrow_right December, that nocturnal road mender had cleared the weeds from the path.
Vilken brott kan han ha begått för att förtjäna ett liv av nattlig totyr?
subdirectory_arrow_right What crime could he have committed to deserve a life of nightly torture?
O! Vad betyder det att du, ett lik, än vandrar på besök i månens bleka glimtar, pansarklädd, till nattlig skräck då vi naturens narrar för hemska tankar rysa som räcka utom gränsen för vår själ?
subdirectory_arrow_right What may this mean that thou, dead corpse, again in complete steel revisits thus the glimpses of the moon, making the night hideous and we fools of nature so horridly to shake our disposition with thoughts beyond the reaches of our souls?
Har du haft nattlig sädesuttömning?
subdirectory_arrow_right Have you ever had a nocturnal emission?
Nattlig exkursion. Tilltufsade barn.
subdirectory_arrow_right Nocturnal excursion... dishevelled youngsters...
Min avhandling handlade om nattlig aktivitet, och jag gjorde mig aldrig av med vanan att vara uppe sent.
subdirectory_arrow_right Mm. I did my thesis on nocturnal behavior. I never really broke the habit of staying up late.
Den här saken är inte riktigt nattlig. Men den tycker om nätter.
subdirectory_arrow_right This thing isn't exclusively nocturnal but it does love the night.
Stormen och regnet kommer inte att sluta förrän imorgon, men nattlig regn ser ut som en magi.
subdirectory_arrow_right The storm won't stop until tomorrow, but at night the rain looks like magic.
En nattlig visit.
subdirectory_arrow_right Ships in the night.
Sideffekterna är inkontinens migrän, dålig syn, hjärtklappning svullna lemmar, depression, nattlig psykos och försämrad erektionsförmåga.
subdirectory_arrow_right The side effects may be urinary incontinence, migraine, fuzzy vision, rapid heartbeat, swollen limbs, depression, mania, nocturnal psychosis, erectile dysfunction...
Tror du han är sugen på nattlig puttning?
subdirectory_arrow_right Do you think tiger would be up for a little night putting?
Nattlig musköt Doften av rädsla är stark
subdirectory_arrow_right Night musket The smell of fear, thick in the air
Exoskelettet är från Gryllidae familj, förmodligen en nattlig syrsa, graminid fröna är från rödsvingel gräs, och jag trodde att sidenliknande fiber var från en tetrapod,
subdirectory_arrow_right Now, exoskeleton's from the Gryllidae family, probably a nocturnal cricket. The graminoid seed is from a fescue grass.
Vilka nattlig aktiviteter lockar ut en man så här sent?
subdirectory_arrow_right What nocturnal proclivities entice a man with everything out into the night at this hour?
Vi ska fara på en liten nattlig simtur.
subdirectory_arrow_right Going for a little night swim.
Nattlig uttömning räknas inte.
subdirectory_arrow_right Nocturnal emissions don't count as psychic phenomenon.
Jag frågade efter en mexikansk nattlig kartell.
subdirectory_arrow_right I asked about a cartel that comes at night.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar