Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

natur på engelska

— översättning och exempelmeningar

nature

Natur och sanning är teaterns fiender.
subdirectory_arrow_right Nature and truth are the very enemies of playacting.
lägg till

Exampel meningar till natur

Jag har en promiskuös natur... och avlägger inte, som aristokraterna, en äktenskapsed... som min natur inte tillater mig att halla.
subdirectory_arrow_right I have a promiscuous nature... and, unlike these aristocrats, I will not take a marriage vow... which I know my nature will prevent me from keeping.
Hur är hon till sin natur?
subdirectory_arrow_right What I mean is, what kind of nature does she have?
Det är minst sagt ovanligt, men det ligger i miraklernas natur att de är ovanliga och om vissa inte tror på dem, är det värst för dem själva.
subdirectory_arrow_right That is unusual to say the least. But that's the nature of miracles to be unusual If it's the nature of some people not to believe in them... well the more fool them.
Det är inte orientalisk filosofi men det har en liknande logik som tilltalar min spirituella natur.
subdirectory_arrow_right It's not Oriental philosophy, but it has a similar kind of logic that appeals to my, uh, spiritual nature.
Varför det? För att du är snäll och det ligger i din natur.
subdirectory_arrow_right 'Cause you're kind and it's in your nature.
Hon skriver om djur och natur.om naturen dessutom.
subdirectory_arrow_right Did you know that? She writes about animals and nature and other things... about nature in addition to that.
Att det inte är så mycket betraktande av den vilda naturen som det är på vår insida, vår natur.
subdirectory_arrow_right That it is not so much a look at wild nature as it is an insight into ourselves, our nature.
Vi är emot att man förväxlar gräs med natur, grönska med natur.
subdirectory_arrow_right We are against the mistaking of grass for nature, of green for nature.
Det låg i hennes natur att växa ifrån moderlandet. Likväl som det låg i min natur att växa ifrån henne.
subdirectory_arrow_right It was in her nature to grow away from the motherland, just as it was in my nature to grow away from her.
Vad som kommer hända är att universum svarar på din sång. Universum kommer svara på din inre känslas natur och manifesteras för att det är så du känner dig.
subdirectory_arrow_right And what will happen is the Universe will correspond to the nature of your song, the Universe will correspond to the nature of that inner feeling and manifest, because that's the way you feel.
Ibland känner sig Darnell fångad med ett jobb som strider mot hans natur.
subdirectory_arrow_right Sometimes Darnell felt trapped in a job that conflicted with his kind and gentle nature.
Det ligger i min natur.
subdirectory_arrow_right Well, it's kind of in my nature.
Om människans natur är ond så är det också en förbannelse, för naturen av...
subdirectory_arrow_right If human nature is evil... then that goes as well... that the nature...
Vad säger dessa upplevelser om verklighetens natur, våra sinnens natur eller vår hjärnas funktion, som vi så hastigt kan ändra till dessa alternativa verkligheter?
subdirectory_arrow_right What do these experiences say about the nature of reality, the nature of our minds or the function of our brain that we can so quickly shift into these alternate realities?
Natur!
subdirectory_arrow_right Nature. Nature, nature, nature.
Så, detta leder oss till en helt omöjlig situation, vilket är att försöka få något vett i perspektivvetenskap... mot vad natur betyder när det handlar om den mänskliga naturen.
subdirectory_arrow_right So, this brings us to a total impossible juncture which is to try to make sense in perspective science... as to what that nature is of human nature.
Du vet att på en viss nivå bör inte vår naturs natur i synnerhet begränsas av vår natur.
subdirectory_arrow_right You know, on a certain level the nature of our nature is not to be particularly constrained by our nature.
Lena Duchannes... Hennes sanna natur. Kommer att avslöja den sanna naturen av all makt...
subdirectory_arrow_right Lena Duchannes... her true nature will reveal the true nature of all power... for the new cycle.
Moder natur.
subdirectory_arrow_right Nature. Mother Nature.
Jag anser att människan är natur, naturen människa.
subdirectory_arrow_right I believe that man's nature, human nature.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar