Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

navelsträng på engelska

— översättning och exempelmeningar

umbilical cord

Har du sparat hans navelsträng?
subdirectory_arrow_right Don't tell me you kept his umbilical cord.

navel string

Det är en navelsträng.
subdirectory_arrow_right The poor wee lassie's navel string, of course.
lägg till

Exampel meningar till navelsträng

Det är en navelsträng.
subdirectory_arrow_right The poor wee lassie's navel string, of course.
Det är min navelsträng.
subdirectory_arrow_right That's my umbilical cord.
Du hade en tvillingsyster som stryptes av din navelsträng.
subdirectory_arrow_right You had a twin sister, stillborn... strangled by your umbilical cord.
Men fingeravtrycken från bussmordet och från flickans navelsträng stämmer överens.
subdirectory_arrow_right But the fingerprints of the bus murder and the bloody mark of the high school girl's umbilical cord are a perfect match.
Adam kunde såklart inte ha haft en navel eftersom han blev skapad, han föddes aldrig, och därför skulle han inte ha haft en navelsträng.
subdirectory_arrow_right Adam, of course, cannot have had a naval because he was created. He wasn't born, so there wouldn't have been an umbilical cord.
Har du sparat hans navelsträng?
subdirectory_arrow_right Don't tell me you kept his umbilical cord.
För fem år sedan, när min son föddes sparade vi blodet från hans navelsträng.
subdirectory_arrow_right Five years ago, when my son was born, we saved his umbilical cord blood.
Det behövdes alltså ingen naturlig moder och självklart, ingen navelsträng.
subdirectory_arrow_right So there was no need for a natural mother... and obviously, no umbilical cord.
Han snavade nästan över sin navelsträng.
subdirectory_arrow_right When I left, I nearly tripped up over his fucking umbilical cord.
Det var teckningar av kammare som kan bära barn utan en mor och navelsträng.
subdirectory_arrow_right There were drawings of these chambers... that could carry a baby without a birth mother. Or an umbilical cord.
Så, Latnok tog en embryo och sätta mig i en tub med kromosomer, så det fanns ingen navelsträng.
subdirectory_arrow_right Anyway, what was I saying? So, Latnok took an embryo and put it in a pod with all these X and Y chromosomes, which is why there's no umbilical cord.
Låt mig knipsa av din navelsträng.
subdirectory_arrow_right Let me cut off your umbilical cord.
Orsaken var att hon hade en navelsträng lindad runt hennes hals.
subdirectory_arrow_right Cause she had an umbilical cord wrapped around her neck.
Utan navelsträng.
subdirectory_arrow_right With no umbilical cord.
Som att bli hittad i en container på julafton med en navelsträng runt halsen.
subdirectory_arrow_right Only certain things made sense to him. Like being found in a dumpster on Christmas Eve, With the umbilical cord wrapped around his neck.
En artificiell navelsträng och placenta.
subdirectory_arrow_right An artificial umbilical cord and placenta.
Navelsträng.
subdirectory_arrow_right Umbilical cord. Umbilical cord.
Navelsträng.
subdirectory_arrow_right Umbilical cord. Yeah, good job.
Det här barnet, hade det en navelsträng?
subdirectory_arrow_right This baby, did it have an umbilical cord?
Din navelsträng också.
subdirectory_arrow_right Don't forget your umbilical cord.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar