Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nedan på engelska

— översättning och exempelmeningar

below

Lovorda honom, alla varelser här nedan
subdirectory_arrow_right CHOIR: Praise him all creatures here below
lägg till

Exampel meningar till nedan

Lovorda honom, alla varelser här nedan
subdirectory_arrow_right CHOIR: Praise him all creatures here below
Är du inte rädd för spanjoren nedan?
subdirectory_arrow_right Aren't you afraid of the Spaniard below? No.
Som ovan så nedan.
subdirectory_arrow_right As above... so below.
Denna är rätt nedan var Jag var arbete.
subdirectory_arrow_right This is right below where I was working.
Fara nedan.
subdirectory_arrow_right Danger below.
Lugn yta döljer fara nedan.
subdirectory_arrow_right Peaceful surface hides danger below.
Gömmer faran nedan.
subdirectory_arrow_right Hides danger below.
Som om jag tittade från nedan, kyssandes.
subdirectory_arrow_right Like I had just... watched us down below, kissing.
Tänk på strukturen nedan trä och metall, som stöttar dig.
subdirectory_arrow_right Think of the structure below, the wood and metal that supports you.
Jag inkluderade adressen här nedan.
subdirectory_arrow_right I included the address below.
JingSun, du finns alltid som en åskådare nedan av scenen
subdirectory_arrow_right JingSun, you're always just a spectator below the stage
De skjuter på folket som marscherar nedan.
subdirectory_arrow_right They're shooting at the people marching below.
Det som TV-bilderna inte visade var det det här. Människorna på bron försöker klart försvara sig själva, de duckar för att undvika kulor av okända krypskyttar ovan och anti-Chavez polisenheter nedan.
subdirectory_arrow_right What the TVpictures did not show was this the people on the bridge are clearly trying to protect themselves, crouching down to avoid the bullets of unknown snipers above them and anti-Chávez police units below them.
Jag vill ta dig nedan
subdirectory_arrow_right I wanna take you below.
Rensa däck, alla ska nedan!
subdirectory_arrow_right Clear the bridge. All personnel, lay below on the double.
Rensa bryggan, alla man nedan.
subdirectory_arrow_right Clear the bridge. All hands below.
Och mönstret fortsätter nedan.
subdirectory_arrow_right And the pattern continues down below. Yeah.
Vi är okej nedan!
subdirectory_arrow_right We're fine below!
Få honom nedan och preparera buken
subdirectory_arrow_right Get him below and prep that abdominal.
Det ligger på altaret nedan.
subdirectory_arrow_right It's on the altar below.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar