Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nedanför på engelska

— översättning och exempelmeningar

below

Nedanför den stora klippan.
subdirectory_arrow_right Below the big cliff.

beneath

Den här energivirveln har dykt upp nedanför oss.
subdirectory_arrow_right This energy vortex has just appeared beneath us.
lägg till

Exampel meningar till nedanför

Jag arbetar i en kopieringsbutik här nedanför.
subdirectory_arrow_right Well, I work in the Xerox shop downstairs. Downstairs? Yeah.
Den här energivirveln har dykt upp nedanför oss.
subdirectory_arrow_right This energy vortex has just appeared beneath us.
Stadens brus nedanför mitt hus
subdirectory_arrow_right City streets beneath my feet
Planeten nedanför oss blir till is.
subdirectory_arrow_right A planet beneath us is slowly turning to ice.
Kadir nedanför Mo Moteh.
subdirectory_arrow_right Kadir beneath Mo Moteh!
Kadir nedanför Mo Moteh.
subdirectory_arrow_right Kadir beneath Mo Moteh.
Ett nödskott tillslöts nedanför hissen.
subdirectory_arrow_right An emergency bulkhead closed just beneath that lift. Confinement mode.
Halstead klämde hans ögon stängda, men rakhyveln gled enkelt genom locket och punkterade ögongloben nedanför med ett svagt knäppande ljud.
subdirectory_arrow_right Halstead squeezed his eyes shut, but the razor slid effortlessly through the lid and punctured the eyeball beneath with a faint popping sound.
Här nedanför ser ni en utgrävning som visar en gatuscen från centrala Los Angeles, bevarad sen jordbävningen 2010.
subdirectory_arrow_right Beneath you is an excavation of an actual 20th-century street scene in downtown Los Angeles, preserved since the earthquake of 2010.
Ett ingångshål 7, 5 centimeter nedanför bröstbenet.
subdirectory_arrow_right One point of entry, 7.5 centimeters beneath the sternum.
Ni förstår, señor Calderon, det blir allt fler i den här landsändan som anser att vi i Södern inte bara är nedanför dem geografiskt sett.
subdirectory_arrow_right You see, Señor Calderon, there's a growing number of people in this part of the country that regard us in the South as not only geographically beneath them.
Jag bor inte nedanför.
subdirectory_arrow_right Sorry, we don't deliver below 86. l'm not below.
Och allting fortfarande var nedanför månen
subdirectory_arrow_right And everything was still beneath the moon
Jag menar att flyga med bara luft nedanför dig.
subdirectory_arrow_right I'm talking about soaring with nothing but air beneath you.
Du har kanske hört om den våldsamma kampen... som ägde rum nedanför Trojas gyllene murar.
subdirectory_arrow_right You may have heard of that valiant struggle... that took place beneath the golden walls of Troy.
Växer sig stadigt starkare nedanför golvtiljan. Hennes trogna kamrat med dödlig hunger efter människokött väntade med att släppa loss mörkret och raserie av helvetet tills hennes älskade fiender och det var många.
subdirectory_arrow_right Growing steadily stronger beneath the floorboards, her faithful companion, with a deadly hunger for human flesh, waited to unleash the darkness and fury of hell on her mistress's enemies..
Jag ska föreslå det nedanför hennes fönster.
subdirectory_arrow_right Let me camp beneath her window and suggest that.
Du vet, nedanför...
subdirectory_arrow_right You know... beneath the...
Lövet nedanför...
subdirectory_arrow_right The foliage beneath the...
Nånstans under ytan nedanför finns födan den måste ha.
subdirectory_arrow_right Somewhere, beneath the surface below, there is the food it must have.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar