Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nederlag på engelska

— översättning och exempelmeningar

defeat

Nederlag finns ej i denna dojo!
subdirectory_arrow_right Defeat doesn't exist in this dojo. Does it? No, Sensei!

hiding

Du kom slutligen ut ur nederlag.
subdirectory_arrow_right You finally came out of hiding.
lägg till

Exampel meningar till nederlag

Vår armé är på väg att lida nederlag.
subdirectory_arrow_right Our army is facing defeat.
Efter Tysklands nederlag i första världskriget följde ruinerande inflation, massiv arbetslöshet och politisk oordning.
subdirectory_arrow_right To Germany, after defeat in the First World War, came ruinous inflation, massive unemployment, political disorder.
Några välkomnade tanken på nederlag.
subdirectory_arrow_right Some even welcomed the idea of defeat.
Å andra sidan satte vi nu allt vårt hopp till Hitlers nederlag.
subdirectory_arrow_right On the other hand, we thought all our hopes now lay in the defeat of Hitler.
L början av kriget var det så självklart i vår grupp att vi inte diskuterade det. Vi önskade nederlag för Hitlers armé.
subdirectory_arrow_right In the beginning of the war in our group it was such a matter of course, we didn't really discuss it, it was a matter of course that we wished the defeat of Hitler's armies.
Kanske en av segerns hemligheter... är att låta fienden förvänta sig nederlag, inte sant?
subdirectory_arrow_right Perhaps one of the secrets of victory... is making your enemy anticipate defeat, don't you agree?
Nu frågar jag er än en gång: Är ni ej ännu villig att förhandla förrän ert vissa nederlag är faktum?
subdirectory_arrow_right Once more I come to know thee, king Harry if for thy ransom thou wilt now compound... before thy most assured overthrow
Postryttarna vet att om Custers nederlag upprepas kan det dröja hundra år innan fler nybyggare vågar sig över prärien.
subdirectory_arrow_right Pony Express riders know that one more such defeat as Custer's... and it'd be a hundred years before a wagon train crossed the plains.
Han står inför sitt första nederlag.
subdirectory_arrow_right Now he faces his first defeat.
Jag vill att du ska tala om för honom att jag har återvänt till Paris att förbereda det slutliga nederlag mina fiender.
subdirectory_arrow_right I want you to tell him that I have returned to Paris to prepare the final defeat of my enemies.
Här ute i vildmarken har ni vänt ett nederlag till seger.
subdirectory_arrow_right Here in the wilderness you have turned defeat into victory.
Napoleons nederlag vid Waterloo.
subdirectory_arrow_right History. Napoleon's defeat at Waterloo.
Människan är inte gjord för nederlag.
subdirectory_arrow_right Man is not made for defeat.
Skål för vårt ärorika nederlag.
subdirectory_arrow_right To our glorious defeat.
För det är ett nederlag.
subdirectory_arrow_right Because it's a defeat.
Ingenting är oundvikligt utom nederlag för såna som ger upp utan strid.
subdirectory_arrow_right Nothing is inevitable except defeat for those who give up without a fight.
Jag vill hämnas fars nederlag snarast.
subdirectory_arrow_right I am anxious to avenge my father's defeat.
Det vore att medge nederlag.
subdirectory_arrow_right No! Then you would admit defeat.
Vårt friande kommer att vara hans nederlag.
subdirectory_arrow_right And our acquittal will be Bligh's defeat.
Var att organisera ett nederlag.
subdirectory_arrow_right My task, the Party's task, was to organize defeat.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar