Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nedgång på engelska

— översättning och exempelmeningar

decrease

En tolvprocentig nedgång och en ökning med 6, 4 på ro-ro?
subdirectory_arrow_right 12-point decrease and a 6.4 bump on the ro-ro?

fall

Jag har hört att det kommer före nedgång.
subdirectory_arrow_right I heard somewhere it comes before a fall.
lägg till

Exampel meningar till nedgång

Du lever med de stoiska och epikureisks filosofierna som kom efter Greklands nedgång.
subdirectory_arrow_right You live by the Stoic and Epicurean philosophies... that came after the fall of Greece.
Vi förnekar inte människans nedgång och fall.
subdirectory_arrow_right We do not deny the possibility of man's decline and fall.
Presidenten jämförde landets ekonomi med en trädgård, och han sa... att efter en nedgång följer tillväxten naturligt.
subdirectory_arrow_right The President compared the economy of this country to a garden and he stated that after a period of decline, a time of growth would naturally follow.
Vid en sammankomst av anti-sex församlingen vid Victory Square ikväll... som hölls för att fira en 50 procentig nedgång av civila äktenskap... så tog över 10 000 Partikvinnor ett löfte om avhållsamhet... och erkände sig själva som farkoster för artificiell insemination...
subdirectory_arrow_right At a rally of the Anti-Sex League in Victory Square tonight... held to celebrate a 50-percent decrease in civil marriages... over 10, 000 Party women took a vow of celibacy... and pledged themselves as vessels for the artificial insemination...
Masaierna har rapporterat till distriktsansvarige i Ngong... att man många gånger vid solens uppgång och nedgång... har sett lejon på Finch Hattons grav.
subdirectory_arrow_right The Masai have reported to the district commissioner at Ngong... that many times at sunrise and sunset... they have seen lions on Finch Hatton's grave.
Isåfall är en nedgång in i en kall, underjordisk grotta precis vad doktorn ordinerade.
subdirectory_arrow_right Then a descent into a cool, subterranean cave will be just what the doctor ordered.
Det obestridliga grunden för deras nedgång var därför en slags ras-blodförgiftning.
subdirectory_arrow_right The undeniable reason for their decline was then due to a kind of racial blood poisoning.
Det visar på regeringens nedgång och vårt behov av förändring.
subdirectory_arrow_right It outlines the decline of our government and our need for change.
En tolvprocentig nedgång och en ökning med 6, 4 på ro-ro?
subdirectory_arrow_right 12-point decrease and a 6.4 bump on the ro-ro?
Kanske en samling av en uppsats gjord av en författare på nedgång.
subdirectory_arrow_right Maybe a collection of essays due at the publisher's this fall.
Sen inleds dess stadiga, men oundvikliga nedgång.
subdirectory_arrow_right And then it begins its steady, inevitable decline.
Efter 241 år av framgång, så är Tang dynastin på nedgång.
subdirectory_arrow_right After 241 years of prosperity, the Tang Dynasty is in decline.
Företaget har dragits bort från börsen... efter fortsatt nedgång av dess planerade aktiepris.
subdirectory_arrow_right Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price.
Om det är hepatit E borde vi snart se en markerad nedgång av leverfunktionen.
subdirectory_arrow_right If it is hepatitis E, we should see a marked decline in liver function tests within the hour.
Vi hade ju fått höra om och om igen att judarna var kriminella och underlägsna och skyldiga till Tysklands nedgång efter första världskriget.
subdirectory_arrow_right The propaganda had drilled it into us again and again; that all Jews are criminals and sub-humans, who were the cause of Germany's decline after the first world war.
Jag har hört att det kommer före nedgång.
subdirectory_arrow_right I heard somewhere it comes before a fall.
Det är en brant nedgång.
subdirectory_arrow_right That's a precipitous decline.
Planetens sol har en gradvis nedgång och kort natt.
subdirectory_arrow_right This planet's sun currently has a very gradual angle of descent and a very short night.
Tja, det var mycket snällt av dig, men Jag vill respektfullt nedgång.
subdirectory_arrow_right Well, that's very kind of you, but I would like to respectfully decline.
Den här liggaren som Fletcher bad mig att bevara till fördel för din man är en saga om nedgång och ruin, vilket för tankarna till stora Gibbon.
subdirectory_arrow_right This, uh, ledger... which, um, Fletcher had me keep for the benefit of your husband... is a tale of decline and ruin... redolent of the great Gibbon.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar