Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nedslående på engelska

— översättning och exempelmeningar

discouraging

Det är lite nedslående, inte sant?
subdirectory_arrow_right It's a little discouraging, isn't it?

disheartening

Även om dessa utsikter verkar nedslående...
subdirectory_arrow_right Though this outlook appears disheartening...

what

Vad jag förtjänar är ett nedslående.
subdirectory_arrow_right What I deserve is a beat-down.
lägg till

Exampel meningar till nedslående

Mycket nedslående för jag har hittat en.
subdirectory_arrow_right How very disappointing... because I've found one.
Ibland är skönheten verkligen nedslående.
subdirectory_arrow_right She's just beautiful. But sometimes beauty can really be depressing.
Det här stället är nedslående.
subdirectory_arrow_right This place is really getting depressing.
Nedslående publikreaktion, på gränsen till fientlig gentemot patientens speciella sorts musik.
subdirectory_arrow_right Disappointing public reaction, bordering on hostility to patient's particular style of music.
Nedslående?
subdirectory_arrow_right Depressing?
Han var både hoppfull och nedslående.
subdirectory_arrow_right He was both hope-giving and depressing.
Är det inte nedslående att Homer Wells plockar äpplen?
subdirectory_arrow_right You don't find it depressing that Homer Wells is picking apples?
Som forskningsobjekt, Lecter har visat mest nedslående
subdirectory_arrow_right As a research subject, Lecter has proven most disappointing.
Och de lekte i träd och grenar där äpplena hade hängt men lyckligtvis var skörden bärgad och via fraktbranchen hade den funnit en marknad trots de nedslående priserna.
subdirectory_arrow_right And they played in the branches and twigs from which the apples had hung, but luckily the harvest was home and via the freight industry had found a market despite the ever disappointing prices.
Jag kan inte säga att det är oväntat, men det kommer att bli nedslående.
subdirectory_arrow_right I can't say it's unexpected, but it will be disappointing.
Slutade på en nedslående sjätte plats i år.
subdirectory_arrow_right Finished a disappointing sixth this year.
Det är en nedslående tanke.
subdirectory_arrow_right There's a depressing thought.
Luthor hämnades genom att arrangera en nedslående psyk rapport och en ohederlig avskedan.
subdirectory_arrow_right Luthor retaliated by arranging for a disappointing psych report... and a dishonorable discharge.
Det är nedslående siffror.
subdirectory_arrow_right Now that's aweful. Truly depressing data.
Anser att ditt val är nedslående, men uppskattar din lojalitet.
subdirectory_arrow_right Well, I'm disappointed with your decision, but I appreciate your loyalty.
Men hans alkemi var förbaskat nedslående.
subdirectory_arrow_right But his alchemy, well, it was wretched, depressing.
Det skulle vara nedslående om det vore sant.
subdirectory_arrow_right It would be disappointing if that were true.
Är det nedslående, kommissarien att inse hur ensam du verkligen är?
subdirectory_arrow_right Does it depress you, commissioner to know just how alone you really are?
Nedslående med pojken i boskapsfållan.
subdirectory_arrow_right It's depressing to see the boy caught up in that cattle call. The boy?
En nedslående dryck, för en nedslående dag.
subdirectory_arrow_right A disappointing drink for a disappointing day.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar