Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

negativ på engelska

— översättning och exempelmeningar

negative

Negativ energi, magnetfält övernaturlig energi, som tar din själ.
subdirectory_arrow_right Negative energy, magnetic fields psychic energy stealing your soul.
lägg till

Exampel meningar till negativ

På första sidan... du fördubblats en negativ, dela en infinitiv, och lämnade ut tre kommatecken.
subdirectory_arrow_right On the first page... you doubled a negative, split an infinitive, and left out three commas.
Negativ zigzag, sir.
subdirectory_arrow_right Negative zigzag, sir.
Negativ zigzag.
subdirectory_arrow_right Negative zigzag.
Men ingen vill egentligen ha den typen av negativ publicitet, den röran.
subdirectory_arrow_right But nobody really wants that kind of adverse publicity, that commotion.
Negativ roderkontroll!
subdirectory_arrow_right Negative control at helm! Emergency Alert! Negative control at helm!
Vi har fått brev om klagomål som säger att du är negativ och har negativ ifluensa
subdirectory_arrow_right We've had a letter of complaint stating that you are a negative and destructive influence
Jag är inte negativ, är inte det negativt?
subdirectory_arrow_right I'm not negative. That's not negative?
Hade hans arbete en negativ effekt pâ hans liv i hemmet?
subdirectory_arrow_right But did things at work adversely affect things here?
Ja, som en negativ fyra och en negativ sexa.
subdirectory_arrow_right Yeah, like negative four and negative six.
Det betyder att han antingen är negativ eller vilken infektion kan orsaka lung inflammation och negativ endokardit?
subdirectory_arrow_right Which means he either is negative or... What infection can cause pneumonia and culture-negative endocarditis?
Jag är ledsen men det enda jag kan bekräfta är att sömnbrist har en negativ effekt på hjärnan.
subdirectory_arrow_right I'm sorry. The only thing I can confirm with any kind of certainty, is that sleep deprivation definitely has an adverse affect on all brain function.
Vi kan ha väldigt negativ attityd, vara väldigt arga... vilket gör att vi attraherar negativa, arga människor och händelser.
subdirectory_arrow_right When we're very negative in our orientation, or very angry, in which case we tend to attract negative, angry people and negative, angry circumstances.
Hemsökelserna lever av negativ energi så om det finns nåt negativt hjälper det hemsökelsen.
subdirectory_arrow_right These hauntings, they feed off of negative energy. So if there is something negative going on here, it will help spur on the haunting.
Jag vill inte låta negativ, men...
subdirectory_arrow_right I don't mean to be negative, but You don't mean to be negative, but, you know pop!
I konflikter mellan positiv och negativ energi vinner alltid den negativa.
subdirectory_arrow_right Doctor, in any conflict between positive and negative energy, the negative always prevails.
Hela du är så himla negativ... !
subdirectory_arrow_right You have like this, this negative, always negative ions, that popp off like flies.
Negativ, negativ.
subdirectory_arrow_right Negative, negative.
Jag vill inte vara negativ, men han kanske inte kommer tillbaka.
subdirectory_arrow_right I don't want to be negative, but he may not return. You are negative.
Varför kom du hit för att hämta mig? Han var bara negativ.
subdirectory_arrow_right Why you came here to pick up me? He is always talking negative, negative, always crying.
Separation för Start-plats är lika med negativt, avlyftning negativ.
subdirectory_arrow_right We are negative for Go site separation, negative for launch.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar