Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

neuros på engelska

— översättning och exempelmeningar

neurosis

Antingen felprogrammering eller en neuros.
subdirectory_arrow_right Either a programming error or a neurosis.
lägg till

Exampel meningar till neuros

Kan ni avgöra när en neuros kan inverka menligt på beslutsfattande?
subdirectory_arrow_right Could you detect where a neurosis might damage decision-making?
En konstig neuros... tydligen contagious en epidemi av masshysteri.
subdirectory_arrow_right A strange neurosis... evidently contagious an epidemic of mass hysteria.
Antingen felprogrammering eller en neuros.
subdirectory_arrow_right Either a programming error or a neurosis.
Man kan se det som en cybernetisk neuros.
subdirectory_arrow_right It's like a cybernetic neurosis.
En splittring, dissociation... En neuros.
subdirectory_arrow_right You have had a a dissociation, a neurosis.
En vanlig neuros, speciellt i detta samhälle, där ett manligt barn undermedvetet önskar ha samlag med sin mor.
subdirectory_arrow_right A very common neurosis, particularly in this society, whereby the male child subconsciously wishes to sleep with his mother.
Undertryck är början på neuros... Självhatet.
subdirectory_arrow_right Repression is the father of neurosis... of self-hatred.
Läkaren säger att du har ångest neuros, med risk att bli paranoid.
subdirectory_arrow_right The doctors say you have anxiety neurosis to the point of being paranoid.
Det är nästan som början på en neuros.
subdirectory_arrow_right I'd almost call it the beginnings of a neurosis.
Data, du måste vara den första som har kommit hit som blir glad av tanken på en neuros.
subdirectory_arrow_right Data, you must be the first person in my office excited at the prospect of a new neurosis.
Har du ingen konspirationsteori som ökar min neuros?
subdirectory_arrow_right What, no conspiracy theory to bolster my neurosis?
1 Det är så otroligt stark hemsk känsla av rädsla, namnges i medicinska sammansättningar Angst användes av Freud 1895 för att beskriva en neuros som relateras till förtryck och sexuella begär Vilket brukar ofta åtföljas av söta sensationer.
subdirectory_arrow_right 1 An incredibly strong sense of fear, named in medical compositions Angst used by Freud in 1895 to describe a neurosis caused by the oppression of sexual desires which is usually accompanied by a voluptuous sensation.
Nåt annat är hat skapat av en personlig neuros.
subdirectory_arrow_right Unless the hatred is caused by a personal neurosis.
Vad beträffar vem som är neurotikern trodde jag att vi psykoanalytiker var överens om att en liten neuros inte är något att skämmas över.
subdirectory_arrow_right As to which of us is the neurotic, I thought we analysts were agreed a little neurosis was nothing whatever to be ashamed of.
Den störste förstöraren av ekologin... den största källan för avfall, utfiskning och föroreningar... den största leverantören av våld krig brottslighet fattigdom djurplågeri och omänsklighet... den största generatorn av social och personlig neuros... psykiska störningar ångestdepression...
subdirectory_arrow_right The greatest destroyer of ecology... the greatest source of waste, depletion and pollution... the greatest purveyor of violence war crime poverty animal abuse and inhumanity... the greatest generator of social and personal neurosis... mental disorders depression anxiety...
Han vill träffa alla chefskandidater, på grund av tradition eller neuros.
subdirectory_arrow_right He likes to meet all the executive candidates. It's kind of a tradition or a neurosis.
Eller är han bara en kollektiv neuros?
subdirectory_arrow_right Or is he a collective neurosis?
Det blir en neuros.
subdirectory_arrow_right It obsesses you. Becomes a neurosis.
Det kanske är hysterisk neuros.
subdirectory_arrow_right We could be looking at hysterical neurosis.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar