Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig

norden på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till norden

Om dina skäl är sunda lämnar jag honom i norden.
subdirectory_arrow_right If your real reasons be sound, I pledge to leave him in the north.
Därför frågar han om ni vill fly med honom och rida med all hast mot norden att undgå faran som han förutser.
subdirectory_arrow_right Therefore he sends to know your lordship's pleasure... if you will presently take horse with him... and with all speed post with him toward the north... to shun the danger that his soul divines.
Instängda i det karga, isbundna Norden utnyttjade de sin kunnighet i skeppsbygge för att sprida ett terrorvälde, vars brutalitet da var utan like.
subdirectory_arrow_right Cramped by the confines of their barren, icebound northlands, they exploited their skill as shipbuilders to spread a reign of terror then unequalled in violence and brutality in all the records of history.
Det är varmt så in i norden.
subdirectory_arrow_right It's as hot as fresh milk.
Jag, Harald, konung över Norden, tar detta skepp!
subdirectory_arrow_right I, Harald, king of Norseland, take this ship!
Du menar att... Jänkarna tillverkar ett nytt bombsikte som heter The Norden Bombsight.
subdirectory_arrow_right You mean the only building the Americans are manufacturing a new bomb sight.
General, du har aldrig berättat men.. Norden Bombsight, tillverkas de? Herregud, Trevor, så måste det vara.
subdirectory_arrow_right General, now you never told me, but, uh, the norden bombsight, isthatbeing manufactured my God, Trevor, that must be it.
Steve Trevor vet kombinationen till kassaskåpet, som innehåller ritningarna till Norden Bombsight.
subdirectory_arrow_right Steve Trevor knows the combination to the safe containing the norden bombsight plans.
Generalen behöver ritningarna till Norden Bombsight.
subdirectory_arrow_right The general needs the plans to the norden bombsight.
Samma tid som marinbasen kommer bombas. Och Norden Bombsight förstöras.
subdirectory_arrow_right That's the same hour that the Brooklyn Navy yard will be bombed and the norden bombsight destroyed.
Nej, det är det inte Marinbasen i Brooklyn är i säkerhet, och Norden Bombsight också.
subdirectory_arrow_right The Brooklyn Navy yard is safe, and so is the norden bombsight.
Emellertid harjuryn enats om att ljuset från Norden är det som skiner klarast.
subdirectory_arrow_right However, the jury agreed... the Nordic light is shining brightest.
Här sitter vi några stycken och så är det tusentals över hela Norden som hör på oss.
subdirectory_arrow_right And there are thousands throughout Scandinavia listening to us.
Och så är det tusentals över hela jorden... Norden som hör på oss.
subdirectory_arrow_right There are thousands in the whole of Scandinavia listening to us.
Glöm norden och kom och bo nära din mor.
subdirectory_arrow_right Forget the North and come over to live with your mother.
Han kommer från Norden med ett meddelande till Buliwyf.
subdirectory_arrow_right He comes from their homeland in the north with a message for Buliwyf.
För hit den skönsta man från höga norden... där Phoebi glöd knappt tinar upp en ispigg och låt oss åderlåtas och se till... vems blod är mera rött, hans eller mitt.
subdirectory_arrow_right Bring me the fairest creature northward born, where the sun's fire scarce thaws the icicles, and let us make incision for your love to prove whose blood is reddest, his or mine.
Men nu är du i Norden, det riktiga Norden.
subdirectory_arrow_right But now you're in the North, the real North.
Hur använder du bombsiktet Norden?
subdirectory_arrow_right How you work the Norden bombsight?
Rita bombsiktet Norden.
subdirectory_arrow_right Draw Norden bombsight.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar