Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nordpolen på engelska

— översättning och exempelmeningar

the North Pole

Nordpolen hade gått bra.
subdirectory_arrow_right The North Pole, I wouldn't care.

yeah

Så länge det är kallt i Nordpolen.
subdirectory_arrow_right Yeah, as long as the Arctic stays cold.
lägg till

Exampel meningar till nordpolen

Fönstret vetter rakt mot nordpolen.
subdirectory_arrow_right The window is towards the North Pole.
Jag kan jaga på de sju haven från Nordpolen till Sydpolen.
subdirectory_arrow_right So, you see, I can hunt the seven seas from the North Pole to the South.
Underrättelsetjänsten har uppgifter om att ettan och trean föll ner i Afrika nummer fem i Nordpolen och nio och tio i Anderna.
subdirectory_arrow_right And Intelligence has reports now that 1 and 3 fell over Africa Number 5 around the North Pole, and 9 and 10 along the Andes.
Skrev du rätt adress när du skickade brevet till Nordpolen?
subdirectory_arrow_right You put the right address on the envelope when you sent it to the north pole?
Korsningen av de magnetiska krafterna från nordpolen och sydpolen!
subdirectory_arrow_right The junction of magnetic forces from the North Pole and South Pole!
Ni blir känd, inte bara för att ni flyger över Arktis utan som den första att utmana självaste Nordpolen.
subdirectory_arrow_right The world will know you not only as the first man to fly over the Arctic, but the first man, perhaps, to brave the North Pole itself.
Igloostaden eller Nordpolen, eller var fan han nu bor.
subdirectory_arrow_right He split for Toy Town or Igloo City or the North Pole or wherever the hell he goes.
St-stålmannen han byggde en fästning att vara ensam i, uppe vid nordpolen, för att komma bort från allting...
subdirectory_arrow_right He, uh, built The Fortress of Solitude up at the north pole to, uh, sort of get away from it all. to, uh, sort of get away from it all.
Sjökapten Walton söker Nordpolen. Hans fynd bör skrämma envar som trevar i vetandets gränsland...
subdirectory_arrow_right Among the pioneers, Captain Robert Walton was obsessed with reaching the North Pole.
Vi var på Nordpolen. Jag såg tomteverkstan.
subdirectory_arrow_right Dad took me to the North Pole, and Larry showed me the workshop.
Vi delade ut julklapparna och flög med renarna till Nordpolen där chefsnissen Bernard gav mig den här.
subdirectory_arrow_right Charlie! Then I went with him to deliver all the presents. Then the reindeer flew us to the North Pole where the head elf,
Som björnarna på Nordpolen.
subdirectory_arrow_right They're like the bears at the North Pole, Dad.
Kanske åka upp till Nordpolen.
subdirectory_arrow_right Greenpeace? yeah. yeah. yeah. maybe go up to the north pole, the arctic.
Om jag inte blir gift kan jag inte dela ut paketen och barnen i hela världen förlorar sin tro hustomtarna blir utan jobb. Nordpolen kommer att försvinna och julen slutar att existera.
subdirectory_arrow_right I mean, if I don't get married I just won't deliver the gifts and children everywhere will stop believing, the elves will lose their jobs, the North Pole will disappear and Christmas will be gone.
Men tomten bor ju långt uppe vid Nordpolen.
subdirectory_arrow_right But Santa lives way up at the North Pole. Yeah.
Det felaktiga svaret var att säga att pingviner bara lever på sydpolen, och kommer därför aldrig i närheten av nordpolen, men faktum är att polerna byter med varandra...
subdirectory_arrow_right Er, the trap was to say, Penguins only live near the south pole, so they'll never be near the north pole.
Ja, den verkliga frågan var, trots att pingviner, på så många sätt, är mer intressanta, var att nordpolen kommer att bli sydpolen, och vice versa var miljonte år, ungefär.
subdirectory_arrow_right Yes, the actual root of the question, though penguins are, I suppose, more interesting was that the north pole becomes the south pole and vice versa every million or so years.
Ja, på Nordpolen.
subdirectory_arrow_right Yeah. The North Pole.
Vi befinner oss 150 mil från Nordpolen och är på väg söderut.
subdirectory_arrow_right The barren snows of the Arctic. A thousand miles from the North Pole, and heading south.
Pingvinerna på nordpolen sa att sydpolen var fin vid den här årstiden.
subdirectory_arrow_right You know, you're like a penguin on the North Pole who hears the South Pole is really nice this time of year.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar