Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

noterar på engelska

— översättning och exempelmeningar

record

Det vill jag att du noterar.
subdirectory_arrow_right I'm just gonna go on record right now, okay?
lägg till

Exampel meningar till noterar

Om du tror att mutationsteorin går att tillämpa noterar jag det i min rapport.
subdirectory_arrow_right If you're satisfied that the mutation theory as applicable, I'll make a note of it in my report.
Han noterar om du vägrar svara eller skriva på.
subdirectory_arrow_right He'll note if you refuse to answer or refuse to sign.
Och hon kan inte ta chansen att Linda hör och noterar det.
subdirectory_arrow_right And she can take no chance of Linda hearing and noting it.
Jag noterar er protest.
subdirectory_arrow_right Your objection is noted.
Jag noterar er invändning.
subdirectory_arrow_right Your objection is noted.
Noterar ni det?
subdirectory_arrow_right Are you making note of it?
Jag noterar att den tilltalade inte besvarar mina frågor.
subdirectory_arrow_right I note that the defendant doesn't answer my questions. Any other questions?
Jag noterar koordinaterna.
subdirectory_arrow_right I'll note these coordinates.
Jag har några få praktiska upplysningar. Noterar detta. Den Mörka Skogen är förbjuden för alla elever.
subdirectory_arrow_right The first years, please note that the Dark Forest is strictly forbidden to all students.
Jag vill att ni noterar detta den som dödade Vic Bedford hade smort in sig med nåt liknande natten till mordet.
subdirectory_arrow_right I would like the coun to note the following whoever killed Vic Bedford had such a substance on his face on the night of the murder.
Jag noterar det.
subdirectory_arrow_right Noted.
Jag noterar i allmänhet så var så exakt som möjligt.
subdirectory_arrow_right I'll tell you what, I take notes, in general so if you're just real specific, thorough and precise, that'll help.
Jag noterar det.
subdirectory_arrow_right I'll carry the note.
För de i dig tusen fel noterar.
subdirectory_arrow_right For they in thee a thousand errors note.
Noterar Raider inkommande.
subdirectory_arrow_right Noting Raiders inbound.
Se till att du noterar det i journalen.
subdirectory_arrow_right Make sure you note that in his file.
Nelson, jag hoppas att du noterar.
subdirectory_arrow_right Nelson, I hope you're taking notes.
Vi noterar det.
subdirectory_arrow_right Noted.
Vi vet inte hur de hänger samman, men vi registrerar dem... noterar ordningsföljden och begrundar dem.
subdirectory_arrow_right We don't know how these incidents connect, but we register them, note the sequence and then we think about them.
Cliff noterar.
subdirectory_arrow_right Cliff notes.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar