Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

notering på engelska

— översättning och exempelmeningar

note

Notering för framtida essä:
subdirectory_arrow_right Note for future essay:
lägg till

Exampel meningar till notering

Gör en sista notering, medan ni fortfarande har ljus att skriva i.
subdirectory_arrow_right Madam, make a final note, while you've still light enough to write by.
En motsatt notering.
subdirectory_arrow_right A different note.
Notering av styrman Pavel Chekov.
subdirectory_arrow_right Log entry by First Officer Pavel Chekov.
Spela upp kommendörens notering.
subdirectory_arrow_right Play back the Captain's last entry.
Gör en jävla notering om det, Dave.
subdirectory_arrow_right Make a fucking note on it, Dave.
Det finns ingen notering från Curie från det stjärndatumet.
subdirectory_arrow_right There is no log entry from the Shuttlecraft Curie for that stardate.
Det här är hans sista notering, innan han började jobba i morse.
subdirectory_arrow_right This is his last entry, made before going on duty this morning.
Chefens logg, tillägg, krypterad notering.
subdirectory_arrow_right Captain's Log, supplemental. Encrypt log entry.
Med lite tur gör jag nästa notering i alfakvadranten. Går det illa ska ni veta att alla ombord utmärkte sig med tapperhet.
subdirectory_arrow_right With any luck, my next log entry will be made in the Alpha Quadrant, but should our luck run out, I'd like to say for the record that the crew of Voyager acted with distinction and valor.
En sista notering för memoarerna:
subdirectory_arrow_right Some final entry for the bio.
Om jag har tur så är det här min sista notering på två dar.
subdirectory_arrow_right With any luck, this will be my last log entry for the next two days.
Det visar sig bli min första notering på två år.
subdirectory_arrow_right It appears this is my first entry in two years.
En handskriven notering av byns doktor, där han nämner en sömnsjukdom.
subdirectory_arrow_right A handwritten entry from the village doctor in which he mentions a sleeping sickness that affected the town.
Forskningsjournalen, notering ett:
subdirectory_arrow_right SHELDON: Research journal, entry one.
Projekt Gorilla, notering två.
subdirectory_arrow_right Project Gorilla, entry two.
Jag är mitt i en notering.
subdirectory_arrow_right I'M IN THE MIDDLE OF AN ENTRY.
Jag hittade en notering under namnet på den där kvinnan.
subdirectory_arrow_right I found second entry under the name of that woman. / Edith Brennan?
18 januari, 1863, dagen för massakern fanns ingen notering i Joshua Candlers journal.
subdirectory_arrow_right On January 18th, 1863, the day of the massacre, there was no entry in Joshua Candler's journal.
En notering.
subdirectory_arrow_right One entry.
Det här var min sista notering, dagbok.
subdirectory_arrow_right So this has been my last entry, Diary.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar