Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

nuvarande på engelska

— översättning och exempelmeningar

present

Nuvarande du är inte så dålig heller.
subdirectory_arrow_right Present you isn't so bad, either.

current

Nuvarande fall, föregående fall.
subdirectory_arrow_right Current case, past cases.
lägg till

Exampel meningar till nuvarande

Varken det förgågna, varken det nuvarande, varken framtiden... existerar in dess egna rätt.
subdirectory_arrow_right Neither the past, nor the present, nor the future... exists in its own right.
Under nuvarande kodex... kommer en rättegång mellan kamp och anklagelse... och anklagande.
subdirectory_arrow_right Under existing legal codes... a trial by combat between accused... and accuser.
Det går inte att mäta med den nuvarande teknologin.
subdirectory_arrow_right You won't be able to measure with existing technology.
120 år med nuvarande energicell.
subdirectory_arrow_right A hundred and twenty years with my existing power cell.
Alla nuvarande titlar var otillräckliga, så de skapade en ny till mig.
subdirectory_arrow_right Any existing title was inadequate so they created a new one for me.
När de är på plats förstör jag de nuvarande hjärncellerna.
subdirectory_arrow_right Once they are in place, I will destroy the existing brain cells.
Spela klart ditt nuvarande kontrakt, så kan du gå gratis nästa år.
subdirectory_arrow_right Play out your existing shitty contract, and next year, you're a free agent.
Han kan överge sin nuvarande tillvari.
subdirectory_arrow_right He can give up his existence as he knows it.
Vi visar hur ni integrerar dem i er nuvarande sensorteknik.
subdirectory_arrow_right We'll even show you how to integrate them into your existing sensor technology.
Med dna block skapade jag kloner av nuvarande statschefer. De följer våra order.
subdirectory_arrow_right By using DNA building blocks I will create clones of existing world leaders who will follow our orders.
För den nuvarande drottningen i gruppen kan nykomlingen vara ett riktigt hot.
subdirectory_arrow_right For the existing queen of the harem, the newcomer could be a real threat.
Många känner att de fastnat eller begränsats av sina nuvarande omständigheter, och jag försöker påvisa att hur situationen än är just nu, så är det bara din nuvarande verklighet.
subdirectory_arrow_right A lot of people feel stuck or imprisoned or confined by their current circumstances. And I'm trying to point out that, whatever your circumstances right now, that is only your current reality.
Jag kan använda de nuvarande maskinerna.
subdirectory_arrow_right I know I can work with the existing equipment.
Kan du lägga till några av dessa saker i det nuvarande A.Ö.R på 18: e våningen, bra?
subdirectory_arrow_right Thank you. Can you add some of these touches to the existing 18th Floor E.T.R. as well
Själva grunden till vår existens som för närvarande visar en brist för 2, 8 miljarder människor och denna brist kommer i nuvarande tempo att nå 4 miljarder år 2030.
subdirectory_arrow_right The very fabric of our existence which is currently showing shortages for 2.8 billion people and those shortages are on pace to reach 4 billion by 2030.
Pied Piper är en äganderätt sajt som låter dig ta reda på ifall din musik inkräktar på någon nuvarande musiks rättigheter.
subdirectory_arrow_right Pied Piper is a proprietary site that lets you find out if your music is infringing on any existing copyrights.
Mellan nuvarande titelinnehavaren, Miguel Escobar... och före detta mästaren, Billy Hope.
subdirectory_arrow_right Between existing titlist Miguel Escobar... and former champion Billy Hope.
Detta kommer att bli den största förintelsen av vad som för nuvarande existerar.
subdirectory_arrow_right This is gonna be the biggest takedown of what is currently in existence.
När avtalet träder i kraft binder sig företaget, i dess nuvarande form, att inte vidta några lagliga åtgärder mot dig.
subdirectory_arrow_right Upon execution of this agreement, the corporate interests, as they currently exist, agree not to pursue legal action against you.
I kväll är ni antingen hennes nuvarande make eller avlidne make.
subdirectory_arrow_right End of today, either you're gonna be her current husband or her late one.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar