Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

oåterkallelig på engelska

— översättning och exempelmeningar

irreversible

Oåterkallelig skada kan ha uppstått.
subdirectory_arrow_right There may have been irreversible damage.
lägg till

Exampel meningar till oåterkallelig

Lnnan jag tillfogar er allvarlig och oåterkallelig skada.
subdirectory_arrow_right Before I cause you serious... and irrevocable harm.
Normal 28-årig patient med god hälsa för en D och C som fick telothane-narkos och sen hamnar i oåterkallelig koma.
subdirectory_arrow_right Normal 28-year-old patient in good health for a D and C underwent telothane anesthesia, comes out in irreversible coma.
Oåterkallelig skada kan ha uppstått.
subdirectory_arrow_right There may have been irreversible damage.
Och eftersom vårt DNA reproducerar sig själv, är processen oåterkallelig.
subdirectory_arrow_right And since our DNA is self-replicating the process... Is irreversible.
Proceduren är oåterkallelig.
subdirectory_arrow_right The procedure is irreversible.
För vår egen säkerhet är präglingen oåterkallelig.
subdirectory_arrow_right For our own protection, this imprinting is irreversible.
Ack, att min ende son skulle hamna i oåterkallelig, bestående koma!
subdirectory_arrow_right Alas that mine only son should sink into an irreversible, permanent... Coma.
Min professionella åsikt är att skadan var oåterkallelig när jag vart inkallad.
subdirectory_arrow_right Now, in my professional opinion, ladies and gentlemen, and that's all I have... by the time I was called in, the damage was irreversible.
Instinkter som tycks förnimma hotet av en förlust så stor och oåterkallelig att hjärnan vägrar ta det till sig.
subdirectory_arrow_right Instincts that seem to sense the threat of a loss so huge and irrevocable that the mind balks at taking its measure.
Om 12 minuter blir kedjereaktionen oåterkallelig.
subdirectory_arrow_right In 12 minutes, the chain reaction will be irreversible.
Situationen tycktes oåterkallelig.
subdirectory_arrow_right The situation appeared to be irreversible.
Det är oåterkallelig
subdirectory_arrow_right It is irreversible
Han har så kallad kortikal blindhet, och den är oåterkallelig.
subdirectory_arrow_right He has what we call cortical blindness and it's irreversible.
Inget är oåterkallelig.
subdirectory_arrow_right Nothing is irreversible.
Var försiktig för att du kan hamna i en oåterkallelig situation.
subdirectory_arrow_right And you should be careful because you could find yourself in a situation that's irreversible.
För att bekräfta min ståndpunkt och göra reglerna till en oåterkallelig lag, måste jag gå till honom.
subdirectory_arrow_right So, in order to affirm my position and make these rules irrevocable law, I must go to him.
Jag har två yrkanden att skissa på och en oåterkallelig trust.
subdirectory_arrow_right I have two motions to draft and an irrevocable trust.
Inser du då själv att boken är en 350 sidors oåterkallelig bekännelse?
subdirectory_arrow_right So you realize that what this book is, then, is a 350-page irrevocable confession.
Jag är rädd att när den kommer in i blodomloppet, så är effekten är oåterkallelig.
subdirectory_arrow_right I'm afraid that once it enters the bloodstream... the effect is irreversible.
Darwins term för riktad och oåterkallelig historisk utveckling av liv.
subdirectory_arrow_right Darwin's term for directional and irreversible historical development of life.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar