Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

oavsett på engelska

— översättning och exempelmeningar

whether

Oavsett om jag går ombord eller inte?
subdirectory_arrow_right Whether I'm aboard or not?

whatever

Oavsett vad du vill, Alan.
subdirectory_arrow_right Whatever you wish, Alan.
lägg till

Exampel meningar till oavsett

Oavsett vad du har gjort fram till detta ögonblick oavsett vad andra anklaga dig för, I och jag ensam, har myndigheten att döma dig att bli korsfäst eller pryglas eller att ställa dig gratis.
subdirectory_arrow_right No matter what you've done up to this moment no matter what others accuse you of, I, and I alone, have the authority to sentence you to be crucified or flogged or to set you free.
Viktigast av allt, oavsett vad ni gör oavsett vart ni åker. Klockan, tiden i San Dimas står aldrig still.
subdirectory_arrow_right Now, most important, no matter what you do no matter where you go, that clock, the clock in San Dimas is always running.
Oavsett vad du tycker om mig och oavsett vad som händer nu, vill jag att du ska veta hur mycket jag håller av dig.
subdirectory_arrow_right No matter what you think of me and no matter what happens now, I want you to know how much I care for you.
På Alfa platsen, sa du oavsett vad så skulle du oavsett tiden du har kvar, göra den meningsfull.
subdirectory_arrow_right Back on the Alpha site, you said no matter what, you would rather make whatever time you had left meaningful.
Så glöm inte, oavsett om robotar är gjorda av gamla eller nya delar, så kan du glänsa oavsett vad du är tillverkad av.
subdirectory_arrow_right So remember, whether a bot is made of new parts, old parts or spare parts you can shine no matter what you're made of.
Så glöm inte, även om en robot är gjord av nya eller gamla delar, så kan du glänsa oavsett vad du är gjord av.
subdirectory_arrow_right So remember, whether a bot is made of new parts, old parts or spare parts you can shine no matter what you're made of.
Oavsett vad Harry sa.. Oavsett vad Deb tycker.. Det är din pappa.
subdirectory_arrow_right No matter what Harry said, no matter what Deb thinks, that's your father.
Oavsett vad, oavsett hur stor dörren är.
subdirectory_arrow_right No matter what, no matter who, no matter how big the door.
Oavsett vad som händer om det är här eller nån annanstans ska jag ta hand om det.
subdirectory_arrow_right No matter what happens... whether it's here or anywhere... I'll take care of it.
I det ögonblicket, oavsett vad han sade till henne i det förflutna oavsett vad han led, i det ögonblicket, är hans liv i sig mer värdefulla än de närmaste mannens trivialitet som livslängd, livskvalitet, alla bortglömd knuffade bort av ren överväldigande värdet av den här mannens liv.
subdirectory_arrow_right In that moment, no matter what he said to her in the past no matter what he suffered, in that moment, his life is intrinsically more valuable than the next man's triviality such as life span, quality of life, all forgotten pushed away by the sheer overwhelming value of this man's life.
Jag menar, saken är den, oavsett vad vi gör, oavsett hur hårt vi arbetar,
subdirectory_arrow_right I mean, the thing is, no matter what we do, no matter how hard we work,
Vad än du gör, tala inte direkt till flickan, oavsett vad hon säger.
subdirectory_arrow_right Whatever you do, don't address the girl directly, no matter what she says.
Oavsett vad du hör där inne, oavsett hur mycket jag ber dig... oavsett hur fruktansvärt jag skriker... öppna inte dörren, för då är allt mitt arbete ogjort.
subdirectory_arrow_right No matter what you hear in there, no matter how cruelly I beg you no matter how terribly I may scream... Hi... do not open this door or you will undo everything I've worked for.
Oavsett vad som sker Oavsett hur frestade ni blir..
subdirectory_arrow_right No matter what you do, no matter how you're tempted...
Oavsett vad som står i din väg.
subdirectory_arrow_right No matter what stands in your way! No matter what stands in your way! No matter what stands in your way!
Aldrig, oavsett vad.
subdirectory_arrow_right Never mind, no matter what.
Oavsett vad som händer, oavsett vad du hör, stannar du tills jag kommer tillbaka, förstått?
subdirectory_arrow_right No matter what happens, no matter what you hear, you don't leave till I come back, you got me?
Vare sig vi är vänner eller inte, utspridda över hela världen, oavsett vad, så lovar vi att träffas framför denna byggnad om precis 20 år, kl 20:00 och äta middag som vi alltid gör.
subdirectory_arrow_right Whether we're friends, not friends, scattered around the world, no matter what, let's all promise to meet in front of this building exactly 20 years from tonight at 8:00 p.m. and have dinner like we always do.
Oavsett hur mycket folk som finns omkring, eller hur säkert området ser ut oavsett vad någon säger, oavsett vad du tror, är du inte trygg.
subdirectory_arrow_right No matter how many people are around or how clear the area looks, no matter what anyone says, no matter what you think, you are not safe.
Det kanske bara händer fittiga saker, oavsett vad man gör.
subdirectory_arrow_right And you just get fucked over either way, no matter what you do. What about that?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar