Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

obduktion på engelska

— översättning och exempelmeningar

autopsy

Obduktion påbörjades vid 18:25 med a y snitt.
subdirectory_arrow_right Autopsy was commenced at 18:25 with a y-incision.

postmortem

Obduktion av en vuxen.
subdirectory_arrow_right Postmortem exam of an adult.
lägg till

Exampel meningar till obduktion

Och förbered för obduktion.
subdirectory_arrow_right And arrange for an autopsy bay. An autopsy bay?
En obduktion kan avgöra det.
subdirectory_arrow_right That's what we're hoping a postmortem will determine.
Det behövs ingen obduktion!
subdirectory_arrow_right You don't need a postmortem!
Vi kan inte analysera det paverkade omradet i offrets hjärna i en obduktion
subdirectory_arrow_right We cannot analyse the affected area of the victim's brain post mortem...
Var såren till könsorganen obduktion?
subdirectory_arrow_right Were the wounds to the genitals postmortem?
Den enda obduktion störningar var med Damien O'Connell, polisen.
subdirectory_arrow_right The only postmortem interference was with Damien O'Connell, the policeman.
Du kanske inte förstår vissa... Hur får jag en oberoende obduktion?
subdirectory_arrow_right You may not understand some... how do I arrange an independent postmortem?
Jag fick gjort en ny obduktion.
subdirectory_arrow_right I had a second postmortem done.
Obduktion av en vuxen.
subdirectory_arrow_right Postmortem exam of an adult.
De här användes av militärkirurgerna Joseph Woodward och Edward Curtis... vid Abraham Lincolns obduktion... som utfördes i gästrummet på Vita huset.
subdirectory_arrow_right These were used by Army surgeons Joseph Woodward and Edward Curtis at the post mortem of Abraham Lincoln performed in a guest bedroom at the White House.
Finns det någon obduktion i registret?
subdirectory_arrow_right Maybe you have a record of the postmortem.
Har du sett de obduktion fotografier?
subdirectory_arrow_right Have you seen the postmortem photographs?
En obduktion på ett djur kallas för nekropsi.
subdirectory_arrow_right An autopsy on an animal is called necropsy.
En obduktion på ett djur kallas för nekropsi.
subdirectory_arrow_right An autopsy on an animal is called a necropsy.
En obduktion.
subdirectory_arrow_right A necropsy.
Så du fotade min frus obduktion?
subdirectory_arrow_right So you photographed my wife's autopsy?
Ett säkert tecken vid obduktion, det betyder att offret redan var död när hon blev av med sina fingertoppar.
subdirectory_arrow_right A sure sign of postmortem severance, meaning the victim was already dead when she was relieved of her fingertips.
Jethro kan vara den första som överlevde en obduktion.
subdirectory_arrow_right Your Jethro may be the first... Autopsy? To survive a trip to the autopsy.
Alexander Gardners fotografi av Booths obduktion har aldrig hittats.
subdirectory_arrow_right Alexander Gardner's photograph of the autopsy of John Wilkes Booth has never been found.
Andra skador var obduktion...
subdirectory_arrow_right Other injuries were post mortem...
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar