Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

obefläckad på engelska

— översättning och exempelmeningar

immaculate

Obefläckad befruktelse, antar jag.
subdirectory_arrow_right Immaculate conception, I suppose.
lägg till

Exampel meningar till obefläckad

Vet du vad som menas med obefläckad?
subdirectory_arrow_right Do you know the meaning of the word immaculate? Yes, I know that.
Obefläckad.
subdirectory_arrow_right Immaculate.
Det var obefläckad avelse, säger hon.
subdirectory_arrow_right She says I'm the Immaculate Conception.
Vad är det här, en obefläckad avlelse?
subdirectory_arrow_right What are we talking about, an immaculate conception?
Mer som en obefläckad fantasi.
subdirectory_arrow_right More like the immaculate perception.
Och fredlig, obefläckad av mänskliga händer, som det var, den åttonde dagen på jorden.
subdirectory_arrow_right Then the Pacific. Unsullied by human hands, as it was on the eighth day of the world.
Obefläckad befruktning
subdirectory_arrow_right Immaculate conception.
Det vore en obefläckad befruktning.
subdirectory_arrow_right That's that would be like the immaculate conception.
Hört talas om obefläckad avelse?
subdirectory_arrow_right You've heard of immaculate conception, haven't you?
Som arvssynd, obefläckad avlelse...
subdirectory_arrow_right Like original sin. Immaculate conception.
Det kan vara en obefläckad avlelse.
subdirectory_arrow_right So, shit. It could be an immaculate conception.
För att få sin sköld måste en obefläckad gå till slavmarknaden med ett silvermynt, hitta en nyfödd och döda barnet inför moderns ögon.
subdirectory_arrow_right To win his shield, an Unsullied must go to the slave marts with a silver mark, find a newborn and kill it before its mother's eyes.
I 10 år, en del av pojkarna du skicka dem kan vara obefläckad i sin tur.
subdirectory_arrow_right In 10 years, some of the boys you send them may be Unsullied in their turn.
Jämfört med att hon fortsätter med en graviditet och bär ett barn som hon är övertygad om är en obefläckad avlelse vid sjutton års ålder... och då den verkliga händelsen kan uppdagas när som helst efter ett oåterkalleligt beslut har tagits?
subdirectory_arrow_right Oh, as opposed to encouraging her to carry to term a child she is convinced is a product of immaculate conception at... 17, when at any minute the actual event could come back to her after an irrevocable decision has been made.
Du föddes ur vetenskapen, inte nån obefläckad livmoder ― eller vad Tomas än har matat i dig för nonsens.
subdirectory_arrow_right Got it? You were born of science. Not of some immaculate womb or whatever bullshit Thomas fed you.
Ett ögonblick av obefläckad lycka.
subdirectory_arrow_right That single moment of untarnished joy.
Vi har samlag så sällan att det vore en obefläckad avlelse.
subdirectory_arrow_right I told her at the rate we have intercourse the only way that's going to happen is from immaculate conception.
Du är lika obefläckad som detta smutsiga blodiga lakan!
subdirectory_arrow_right You're as immaculate as this dirty... bloody sheet!
Obefläckad avlelse.
subdirectory_arrow_right Immaculate Conception.
Obefläckad befruktelse, antar jag.
subdirectory_arrow_right Immaculate conception, I suppose.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar