Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

obegriplig på engelska

— översättning och exempelmeningar

incomprehensible

Din attityd är verkligen obegriplig.
subdirectory_arrow_right I must say, I find your attitude fairly incomprehensible.
lägg till

Exampel meningar till obegriplig

Varenda rapport vi tar emot är antingen förvirrande eller helt obegriplig.
subdirectory_arrow_right Every message we receive is confusing or incomprehensible.
Din attityd är verkligen obegriplig.
subdirectory_arrow_right I must say, I find your attitude fairly incomprehensible.
Själva början är nästan obegriplig.
subdirectory_arrow_right The beginning is incomprehensible.
Kanske för att dess vidd är obegriplig.
subdirectory_arrow_right Perhaps because its depths are unfathomable.
Även om sonden är intakt, så ger den obegriplig läsning.
subdirectory_arrow_right Even though the object survived reentry physically intact, its internal systems are shot. These are just incomprehensible readings.
Hans sångröst, astmatisk och pipande får hans succé att först verka obegriplig men för många var Quinns ovårdade stil alltid ljudet av hans ärlighet.
subdirectory_arrow_right His singing voice, asthmatic and whiny, makes his success at first seem inconceivable, but for so many of his ardent admirers, Quinn's simple raggedness... Here we go.
Hans personliga tragedi gör hållningen än mer obegriplig.
subdirectory_arrow_right His personal tragedy makes his stance even more incomprehensible.
En annan dikt tycktes vara helt obegriplig tills man läste den långsamt
subdirectory_arrow_right Another poem seemed to be totally incomprehensible until you read it very slowly.
Jag är säker på allt detta vettigt Till fostret som konstruerade den, men för alla över 65 år är det bara obegriplig rotvälska.
subdirectory_arrow_right I'm sure all this makes perfect sense to the foetus that designed it, but to anyone over 65 it is just incomprehensible gibberish.
Det mesta ni säger är obegriplig rappakalja.
subdirectory_arrow_right Because most of what you say is unintelligible gibberish to me.
En obegriplig tidsmängd för hans far, en man som själv hade varit ordinarie tailback.
subdirectory_arrow_right An incomprehensible amount of time for his father to imagine. A man who had been a first-string tailback himself,
Den är obegriplig.
subdirectory_arrow_right It's incomprehensible.
Det finns delar av England bland annat Newcastle, där accenten är lika obegriplig.
subdirectory_arrow_right May I remind you, Lord Thomas, there are parts of England, Newcastle comes to mind, where the local accent is equally unintelligible to our ears.
Jag hade aldrig känt en sådan obegriplig tomhet inom mig.
subdirectory_arrow_right Never had I felt such an incomprehensible emptiness within myself.
PRISM-artikeln är fortfarande obegriplig.
subdirectory_arrow_right This PRISM story is still incomprehensible.
Sir, vi står inför en obegriplig spricka i universums vävnad.
subdirectory_arrow_right Sir... we are standing before an incomprehensible rip in the fabric of our world.
En obegriplig väv av gåtfull mystik och liturgi.
subdirectory_arrow_right An unfathomable web of arcane mystery and liturgy.
Om dräkterna är ståtliga nog, om diademet glittrar tillräckligt mycket, om titlarna är tillräckligt löjliga, om mytologin är tillräckligt obegriplig så är allt bra.
subdirectory_arrow_right If the costumes are grand enough, if the tiara's sparkly enough, if the titles are preposterous enough, the mythology incomprehensible enough, then all must still be fine.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar