Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

obehörig på engelska

— översättning och exempelmeningar

unauthorized

Obehörig övervakning är förbjudet.
subdirectory_arrow_right Unauthorized surveillance is totally unethical.
lägg till

Exampel meningar till obehörig

Det står i lagen att under inga omständigheter... kan en obehörig bli beviljad att undersöka...
subdirectory_arrow_right It is laid down in the government regulations that under no circumstances... Under no circumstances may an unauthorized person be permitted to examine.
Jag har följt denna persons förehavanden under ganska lång tid. Och jag kan bevisa att han är obehörig innehavare av hemliga statliga underkläder.
subdirectory_arrow_right Your Honor, I have been following this person's movements for quite some time and I can prove that he is in unauthorized possession of secret government underwear.
Vi har en obehörig kvinna i byggnaden.
subdirectory_arrow_right All units! There is an unauthorized woman in the building.
Bevis indikerade ämne gjort... obehörig användning... av döda kroppar... i County Morgue.
subdirectory_arrow_right Evidence indicated subject made... unauthorized use... of dead bodies... in County Morgue.
Ingen obehörig personal får tillgång till vårt material!
subdirectory_arrow_right I have no intention of allowing Reliant or any other unauthorized personnel access to our work or materials.
Illegal avlyssning, obehörig övervakning.
subdirectory_arrow_right Illegal wiretaps, unauthorized surveillance.
Mr Trudeau, behöver jag påminna dig om FAA regulationerna... vad gäller obehörig personal i kontrolltornet?
subdirectory_arrow_right Mr Trudeau, there are FAA regulations regarding unauthorized personnel in the control tower!
Men om det lugnar er kan jag säga att varken min son eller nån annan obehörig person har tillgång till farliga organismer i mitt laboratorium.
subdirectory_arrow_right But if it will ease your mind, rest assured that neither my son nor any other unauthorized person has access to potentially dangerous organisms in my laboratory.
Ni har en obehörig passagerare.
subdirectory_arrow_right You have an unauthorized passenger in your vehicle.
All obehörig personal förhörs av säkerhetstjänsten.
subdirectory_arrow_right All unauthorized personnel are to be debriefed by Starfleet Intelligence.
Obehörig hypertid.
subdirectory_arrow_right Unauthorized hypertime.
All obehörig personal måste omedelbart lämna området.
subdirectory_arrow_right All unauthorized personnel, clear the area immediately.
Obehörig kommunikation pågår.
subdirectory_arrow_right Unauthorized communication intercepted.
Obehörig åtkomst raderar strukturen, men jag ska försöka.
subdirectory_arrow_right Unauthorized access will erase the file structure. I'll keep trying.
Du tog hit en obehörig person.
subdirectory_arrow_right You brought in an unauthorized person.
All obehörig personal kommer att gripas.
subdirectory_arrow_right Any unauthorized personnel will be subject to arrest.
Har du släppt in nån obehörig till mina skyddade akter?
subdirectory_arrow_right Did you ever let an unauthorized person... Into my secure files area?
Bressant går med på att göra en obehörig gisslanutväxling i syfte att utväxla Amanda McCready mot 130.000 dollar ikväll, vid nämnda plats.
subdirectory_arrow_right Detective Bressant goes on to make an unauthorized ransom arrangement to exchange Amanda McCready for $ 130, 000 tonight in just that location.
Obehörig personal.
subdirectory_arrow_right Unauthorized personnel.
Obehörig övervakning är förbjudet.
subdirectory_arrow_right Unauthorized surveillance is totally unethical.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar