Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

oberoende på engelska

— översättning och exempelmeningar

independent

Oberoende rättegångar, öppenhet, det låter alltid bra.
subdirectory_arrow_right Independent tribunal, openness, transparency, it all sounds great.

independence

Åt helvete med den oberoende armén.
subdirectory_arrow_right Independence army, my ass. Think I'd fall for that?
lägg till

Exampel meningar till oberoende

Deras område bestod av en samling oberoende och ofta krigande städer.
subdirectory_arrow_right Their lands were a collection of independent and often warring city states.
Unga oberoende kvinnor som inte förstått att just de skulle behövt barnen för att få den fasta rot i tillvaron som de förut saknat.
subdirectory_arrow_right Young independent women that didn't understand that they would need the children to get that fixed root in their existence that they didn't have before.
Varje provomröstning, varje oberoende undersökning visar att jag blir vald.
subdirectory_arrow_right Every straw vote every independent poll shows that I will be elected.
Förmögen, oberoende av anställning och yrke en man som gör vad han vill
subdirectory_arrow_right Rich, independent of employment or profession a man who can do what he likes
NärjagpromeneradelängsBois de Boulogne Med en oberoende luft
subdirectory_arrow_right As I walked along the Bois de Boulogne With an independent air
Jag är oberoende.
subdirectory_arrow_right I'm independent.
Du kallar dig oberoende.
subdirectory_arrow_right You call yourself independent.
Den verkar så oberoende av dem som lever där i dag.
subdirectory_arrow_right It seems independent of the people who live there today.
Jag är Jefferson, oberoende kaffehandlare.
subdirectory_arrow_right I'm Jefferson, an independent coffee broker, among other things.
Jag är ekonomiskt oberoende, som man säger, relativt oberoende.
subdirectory_arrow_right You know, don't forget, I'm a man of independent means, as the saying goes. Fairly independent.
Dessa fullmakter utfärdades till oberoende kinesiska generaler. Vars redbarhet ej ska ifrågasättas.
subdirectory_arrow_right These warrants were issued to troops of independent Chinese generals whose integrity cannot be questioned.
Han är självständig, en oberoende varelse.
subdirectory_arrow_right He stands there independent. An entity unto himself.
Du ville ha en oberoende utredning Ingen skulle se henne först.
subdirectory_arrow_right Is it? You said you wanted an independent survey of that wreck. Didn't want anyone else to get at her first.
Jag är oberoende.
subdirectory_arrow_right I'm independent. Maybe you love me.
Resultatet av FN-omröstningen om att dela Palestina i en oberoende judisk och en arabisk stat är följande:
subdirectory_arrow_right The final vote of the United Nations on the question of the Partition of Palestine... into an independent Jewish state and an independent Arab state...
Nej, oberoende forskning.
subdirectory_arrow_right No. Facilities for independent research, mainly.
Blir vi autonoma, oberoende?
subdirectory_arrow_right We will be autonomous, independent.
Om rådet kan bevilja eget boende till en sådan som jag som fram till nyligen inte hade en aning om vad det var och neka någon som är kroppsligen oberoende då anser jag att rådet har visat fördomar.
subdirectory_arrow_right So if this panel can offer independent living to someone like me who until recently had no concept of what that meant and refuse someone who's very life is an embodiment of independence then I believe the panel showed a prejudice.
För att det skall vara riktigt oberoende, måste vi båda åka till L.A. För oss själv.
subdirectory_arrow_right To be really independent, we both need to go to L.A. Independently.
Ni är en oberoende.
subdirectory_arrow_right You're an independent.In two years, you'll run as an independent
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar