Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

obestämd på engelska

— översättning och exempelmeningar

indefinite

Ni är inte här på obestämd tid.
subdirectory_arrow_right This is not an indefinite stay for you.

vague

Den är också ganska obestämd.
subdirectory_arrow_right It's also rather vague.
lägg till

Exampel meningar till obestämd

Jag är allt som är förbjudet, som är skamligt... en svart kvinna med en obestämd sexualitet... skamlös och oemotståndlig.
subdirectory_arrow_right I'm everything that's forbidden, that's shameful... a black woman with an undefined sexuality... shameless and irresistible.
Ni är inte här på obestämd tid.
subdirectory_arrow_right This is not an indefinite stay for you.
Tjugofyra män dygnet runt på obestämd tid!
subdirectory_arrow_right Twenty four men round the clock for an indefinite period!
Glöm inte att du sitter här på obestämd tid.
subdirectory_arrow_right Heather your confinement is indefinite.
Att han var tjänstledig på obestämd tid.
subdirectory_arrow_right I heard that he had long ago put himself on indefinite leave.
Vi måste använda obestämd artikel, en massagestav, aldrig... er massagestav.
subdirectory_arrow_right We have to use the indefinite article, a dildo, never your dildo.
Miss Shen bröt fotleden och har tagit ledigt på obestämd tid.
subdirectory_arrow_right Miss Shen suffered a broken ankle and has taken an indefinite leave.
Tjänstledig på obestämd tid.
subdirectory_arrow_right An indefinite leave of absence.
Obama utökade Bush-doktrinen om häktanden på obestämd tid av både utlänningar och medborgare, utan bevis, rättegång eller att faktiskt ha begått ett brott.
subdirectory_arrow_right Next, Obama expanded Bush's doctrine of indefinite detention of foreigners without trial, to holding citizens without evidence indefinitely, without ever even committing a crime.
Obama fortsätter nu utövande av hemliga arresteringar, hemliga fängelser, och huvudsakligen, fängsling på obestämd tid utan jury.
subdirectory_arrow_right Obama is now continuing the practice of secret arrest, secret prisons, and most importantly, indefinite detention without trial.
Cristal sa att planeterna säger henne att jag inte får göra några ekonomiska transaktioner på obestämd framtid.
subdirectory_arrow_right Cristal said the planets tell her I must not enter into any financial transactions for the indefinite future.
Du måste förstå att behandlingen är obestämd.
subdirectory_arrow_right You have to understand, treatment is indefinite.
Det är som ett sabbatsår på obestämd tid.
subdirectory_arrow_right No, no, no, it's, uh... more like a sabbatical. Indefinite. Yeah.
Sökande efter en obestämd dröm eller mål
subdirectory_arrow_right The search of an undefined dream or goal.
Det är vad obestämd betyder.
subdirectory_arrow_right That's what undefined means.
Han inlade inte veto mot de häktades villkor eller mot NDAA-lagen. Som godkänner häktning på obestämd tid. Inklusive amerikaner, utan rättegång.
subdirectory_arrow_right He did not veto the Detainee Provisions and the National Defense Authorization act which codify the indefinite detention of people including Americans without trial.
Han har sjukledigt på obestämd tid.
subdirectory_arrow_right They put him on indefinite leave because of his medical situation.
De sa att du hade slutat på obestämd tid.
subdirectory_arrow_right They said you'd gone on indefinite leave.
Tyvärr är mr Glass otillgänglig på obestämd tid.
subdirectory_arrow_right Yeah, unfortunately Mr. Glass is on an indefinite leave of absence.
I den här studien ombeds ni delta regelbundet under obestämd tid med samma partner.
subdirectory_arrow_right In this new program, participants will be asked to commit to regular sessions over an indefinite period of time with the same partner.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar