Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

obesvärad på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till obesvärad

Plötsligt, medan du sover... de ska absorbera dina sinnen, dina minnen... och du återfödas i en obesvärad världen.
subdirectory_arrow_right Suddenly, while you're asleep... they'll absorb your minds, your memories... and you're reborn into an untroubled world.
Du verkar obesvärad över att min dröm går upp i rök.
subdirectory_arrow_right You're rather casual about the death of my dream.
Jag är lugn, obesvärad...
subdirectory_arrow_right I'm cool. Casual.
Han verkade inte obesvärad som han gjorde alldeles nyss.
subdirectory_arrow_right He didn't seem casual or nonchalant the way he was a moment ago.
Turk börjar verka allt mer obesvärad av sin diabetes.
subdirectory_arrow_right Lately it seemed like Turk was being a little casual about his diabetes.
Ingen fru, ingen vän, en bästis, en obesvärad bekant, polare, en papegoja, en meningsfull konversation, en kortfattad kram eller ögonkontakt.
subdirectory_arrow_right Nor a wife, a friend, a chum, a casual acquaintance, a pen pal, a parrot, a meaningful conversation, a brief hug or eye contact.
Ska jag luta mot graven eller vara obesvärad?
subdirectory_arrow_right You want me to lean up against the tomb or something or you want casual or... okay.
Enligt Relationskontraktet måste han på årsdagen av vår första dejt bjuda mig på en trevlig middag, fråga hur min dag har varit och inlåta sig i obesvärad fysisk kontakt som kan missupfattas som intimitet av en ointresserad åskådare.
subdirectory_arrow_right According to the Relationship Agreement, on the anniversary of our first date, he must take me to a nice dinner, ask about my day and engage in casual physical contact that a disinterested onlooker might mistake for intimacy.
Jag har en kontraktsenlig förpliktelse att tillhandahålla Amy med konversation och obesvärad fysisk kontakt, men ingenstans är det specifierat att jag inte kan outsourca det till en indier.
subdirectory_arrow_right I have a contractual obligation to provide Amy with conversation and casual physical contact, but nowhere is it specified that I can't outsource that to an Indian.
Han kan fritt ta morfin för smärtan i knäet, tillåta sig själv andrum så han kan göra sitt arbete obesvärad, som att skydda denna kvinna från en angripare.
subdirectory_arrow_right He may freely take morphine for the pain of that knee, allow himself respite so as to go about his work untroubled, such as protecting this woman from an attacker.
Presidenten och jag förstår varandra väl och det händer att min... ton blir lite obesvärad.
subdirectory_arrow_right The president and I have a shorthand, and sometimes my tone can get a bit casual.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar