Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

obeveklig på engelska

— översättning och exempelmeningar

inexorable

En obeveklig utveckling mot vul cansk filosofi har redan påbörjats.
subdirectory_arrow_right An inexorable evolution toward a Vulcan philosophy has begun.

relentless

När Damian sätter igång, är han obeveklig.
subdirectory_arrow_right Once Damian gets going, he's relentless.

implacable

Jag är obeveklig och obarmhärtig.
subdirectory_arrow_right I'm being implacable and relentless.
lägg till

Exampel meningar till obeveklig

Vaksam, otröttlig, obeveklig.
subdirectory_arrow_right NARRATOR: Vigilant, tireless, implacable.
Ljuvlig och obeveklig.
subdirectory_arrow_right Lovely and unrelenting.
Självisk och obeveklig.
subdirectory_arrow_right Selfish and relentless.
En obeveklig utveckling mot vul cansk filosofi har redan påbörjats.
subdirectory_arrow_right An inexorable evolution toward a Vulcan philosophy has begun.
Mr Friendly tycks obeveklig i sin ambition att infektera vårt samhälle med sitt gift.
subdirectory_arrow_right Mr. Friendly seems relentless in his ambition to infect our harmony with his venom.
Den är obeveklig.
subdirectory_arrow_right It's relentless.
När Damian sätter igång, är han obeveklig.
subdirectory_arrow_right Once Damian gets going, he's relentless.
Jag ska vara obeveklig och skoningslös, precis som du! Vad gör du?
subdirectory_arrow_right I'll be relentless and merciless just like you.
Mycket kallsinnig, hård, obeveklig.
subdirectory_arrow_right I'm just very cold, hard, unyielding.
Hon är obeveklig.
subdirectory_arrow_right She's relentless.
Min jakt efter perfektion var obeveklig, under den tiden förtjänade musiken det.
subdirectory_arrow_right My pursuit ofperfection was relentless, The music deserved that,
De är obeveklig.
subdirectory_arrow_right They're relentless.
På andra sidan världen går de allierade löst på tyskarna med obeveklig kraft.
subdirectory_arrow_right On the otherside ofthe world, the allied forces are pounding the Germans with relentless force,
Vad jag säger är att... Snowboarding är en obeveklig jakt på perfektion, som, så klart, är det Amerikanska sättet.
subdirectory_arrow_right What I'm saying is.. snowboarding is the relentless pursuit of perfection, which, of course, is the American way.
Grants rollfigur är hård och obeveklig i filmens mest hyllade scen.
subdirectory_arrow_right Hardened by the constant danger Grant's character is unyielding in the film 's most celebrated scene.
Totalt obeveklig rättvisa.
subdirectory_arrow_right Total unrelenting justice.
Han är obeveklig på gränsen till besatthet.
subdirectory_arrow_right He is unrelenting to the point of obsession.
Rita, vad menar en författare som beskriver huvudpersonen som obeveklig?
subdirectory_arrow_right Rita, what do I mean when I say the author describes her protagonist's circumstances as unrelenting?
Försök förstå, att under perioden pågick hämndaktioner som följde på varandra med obeveklig logik.
subdirectory_arrow_right You must understand that during this period there were a series of reprisals which fit one another in a sort of inexorable logic,
Razor är obeveklig.
subdirectory_arrow_right Razor is unrelenting.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar