Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

objekt på engelska

— översättning och exempelmeningar

object

Objekt på babords bog!
subdirectory_arrow_right Object sighted on the port bow!

lot

Vi går vidare med objekt 51.
subdirectory_arrow_right Next item up, lot number 51, 5-1.
lägg till

Exampel meningar till objekt

Vad jag ville föreslå... Det finns bara ett sätt att få mej att följa ett av dina förslag... och det är att hålla ett ljust objekt framför min ögon och snurra på det.
subdirectory_arrow_right The only way I'll follow another of your suggestions... is if you hold a bright object in front of my eyes and twirl it.
Jag talar om grammatik. Lära är transitivt och behöver ett objekt.
subdirectory_arrow_right I meant grammar. Teach is a transitive verb, taking an object.
Ett torped liknande objekt.
subdirectory_arrow_right A torpedo-like object on a transporter. Oh.
Den söker efter objekt i rörelse.
subdirectory_arrow_right You just set it to search for a moving object.
Jag högg ett annat värdelöst objekt.
subdirectory_arrow_right I've cut another worthless object.
Mr Scott, ett främmande objekt med oerhörd potential till förstörelse befinner sig mindre än tre dagar från den här planeten.
subdirectory_arrow_right Mr. Scott, an alien object of unbelievable destructive power is less than three days away from this planet.
Varför kallas det som vi inte förstår alltid för ett objekt?
subdirectory_arrow_right Why is any object we don't understand always called a thing?
Oidentifierat mindre objekt har också dragits in i maskhålet framför oss, kapten.
subdirectory_arrow_right Unidentified small object has been pulled into the wormhole with us, Captain, directly ahead!
Ett främmande objekt i den kejserliga vortexen.
subdirectory_arrow_right Strange object in the imperial vortex.
Det är ett runt objekt nära ekvatorn.
subdirectory_arrow_right There is a circular object near the equator.
På väg hem, har de nyfickna Ewokerna... beslutat sig att undersöka det underliga objekt...
subdirectory_arrow_right On their way home, the inquisitive Ewoks... decide to investigate the strange object...
Ett livlöst objekt.
subdirectory_arrow_right An inanimate object.
Hur som helst, vi närmar oss vraket och det ligger ett klotformigt objekt på vägen.
subdirectory_arrow_right Anyway, we're approaching' the wreck and there's this spherical object resting' in the highway.
Den försökte på vad vi letade efter ett annat objekt...
subdirectory_arrow_right It tried at what we were looking for another object...
Ursäkta att jag behandlade dig som ett objekt.
subdirectory_arrow_right I'm here because I want to apologize for treating you like an object. Uh-huh.
När två separata händelser sker samtidigt och berör samma objekt måste vi alltid vara mycket uppmärksamma.
subdirectory_arrow_right When two separate events occur simultaneously pertaining to the same object of inquiry, we must always pay strict attention.
Objekt på babords bog!
subdirectory_arrow_right Object sighted on the port bow!
Vem som helst kan rengöra ytan på ett objekt men smuts kan man hitta överallt.
subdirectory_arrow_right Anybody can clean the surface of an object, but dirt can find its way anywhere.
Eftersom jag både är subjekt och objekt i det du säger så är det svårt för mig att svara.
subdirectory_arrow_right Since I'm the subject and object of what you're saying, it's hard for me to answer.
Filmer, artefakter. Inga objekt till försäljning.
subdirectory_arrow_right Videos, artifacts, no objects for sale.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar