Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

obligatorisk på engelska

— översättning och exempelmeningar

compulsory

Men du har obligatorisk religionsutövning.
subdirectory_arrow_right But you do have compulsory religious training here, don't you?

obligatory

Varje skola har en obligatorisk psykotisk skitstövel.
subdirectory_arrow_right Every school has an obligatory psychotic jackass.
lägg till

Exampel meningar till obligatorisk

Men du har obligatorisk religionsutövning.
subdirectory_arrow_right But you do have compulsory religious training here, don't you?
Om inte bikten vore obligatorisk så skulle du aldrig besöka mig.
subdirectory_arrow_right If confessions weren't compulsory, I'd never have the pleasure. You exaggerate, Father.
Loppet går ut på att köra 20 varv runt banan och stanna varje varv för en obligatorisk paus, under vilken föraren måste svepa en öl.
subdirectory_arrow_right OK. The object of the race is to complete 20 laps around the track, while stopping every lap for a mandatory pit stop, at which time the driver will chug a beer.
Obligatorisk inlåsning.
subdirectory_arrow_right Mandatory lockup!
Ja, ja, genomlysning är obligatorisk.
subdirectory_arrow_right Yes, yes, screening is mandatory.
Obligatorisk språkutbildning i Kiev.
subdirectory_arrow_right Compulsory training. Language school in Kiev.
Total obligatorisk cross-transfer partiell obligatorisk cross-transfer och valfri cross-transfer.
subdirectory_arrow_right Total compulsory cross-transferring... partial compulsory cross-transferring... and optional cross-transferring.
Från imorgon, obligatorisk kör övning.
subdirectory_arrow_right From tomorrow, compulsory choir practice.
General O'Neill har beordrat obligatorisk läkarundersökning för hela SGC:s personal.
subdirectory_arrow_right General O'Neill has ordered compulsory physicals for all the SGC personnel.
Varje skola har en obligatorisk psykotisk skitstövel.
subdirectory_arrow_right Every school has an obligatory psychotic jackass.
Han gjorde inte ens ett enda obligatorisk trick.
subdirectory_arrow_right He didn't do a single compulsory trick.
Obligatorisk fri sjukvård.
subdirectory_arrow_right Compulsory free health care.
Dessutom har jag en obligatorisk kulturaktivitet i byn.
subdirectory_arrow_right And I have an obligatory cultural activity in the village this evening.
Jag bjuder in alla uppsatta personer. Obligatorisk närvaro.
subdirectory_arrow_right I'll invite all the leaders of the local community, attendance compulsory.
Ni anser förstås att utbildning ska vara fri, obligatorisk och öppen för alla barn.
subdirectory_arrow_right University is expensive, man. Although you bloody people think it should be free, compulsory, universal and equal for all children, isn't it?
Gården är obligatorisk från nio på morgonen fram till lunch.
subdirectory_arrow_right The yard is obligatory from 9 a.m. until lunchtime.
Den är obligatorisk för judar.
subdirectory_arrow_right I can't. It's obligatory for Jews.
Efter måltiden är det en timme skurning, det är obligatorisk läsning för er.
subdirectory_arrow_right After supper there's an hour of scrubs, that's compulsory reading to you.
Nerslagningen var obligatorisk, inte i vrede.
subdirectory_arrow_right Beat down was obligatory, not angry.
Misshandeln var obligatorisk, inte i vrede.
subdirectory_arrow_right The beat-down was obligatory, not angry.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar