Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

observatör på engelska

— översättning och exempelmeningar

observer

Observatör, lägg upp en bild av andra kvadranten.
subdirectory_arrow_right Observer, prepare a view of the second quadrant, please.
lägg till

Exampel meningar till observatör

Dr Lee är observatör.
subdirectory_arrow_right Dr. Lee will act as medical observer.
Observatör, lägg upp en bild av andra kvadranten.
subdirectory_arrow_right Observer, prepare a view of the second quadrant, please.
Observatör, zooma in.
subdirectory_arrow_right Observer, a closer view.
Jag är opartisk observatör at FN.
subdirectory_arrow_right Frankly, I'm a neutral observer for the United Nations.
Jag är bara vad FN skulle kalla en observatör.
subdirectory_arrow_right I'm merely what the United Nations would call an observer.
Vi begär att dr Harcourt ska f sitta med vid bordet som observatör.
subdirectory_arrow_right We ask that Dr. Harcourt be allowed to sit at our table as an observer.
Jag tror tid bara kan förstås helt av en observatör med en gudomlig förmåga av oändlig regression.
subdirectory_arrow_right Mr Bonds, I think time can only be fully understood by an observer with a godlike gift of infinite regression.
Det ögonblick när konstnären har regresserat till oändligheten och blir del av landskapet han målade och är både observatör och observerad.
subdirectory_arrow_right The moment when our artist has regressed to the point of infinity and is part of the landscape he painted, and is both the observer and the observed.
Ministern har kunske skickat frun som hemlig observatör,
subdirectory_arrow_right The Minister may have sent his wife as a secret observer.
Och ni, major, kom ni med som observatör?
subdirectory_arrow_right And you, major, you came here as an observer, perhaps?
Jag är bara observatör och vet inte mer än ni.
subdirectory_arrow_right I'm afraid I'm just an observer here, sir. I couldn't tell you anything more than you already know.
Varför frågar ni inte en opartisk observatör?
subdirectory_arrow_right Okay. Why don't you ask an impartial observer?
Assistent Taggart anlände först, och då han antog att ett brott begåtts anslöt han sig till Rosewood, med Foley endast som observatör, och de begav sig in på området.
subdirectory_arrow_right Sergeant Taggart was the first on the scene. Believing a felony was in progress, Sergeant Taggart joined Rosewood, with Detective Foley present only as an observer, and proceeded to enter the grounds.
Jag var observatör för låne och ut hyrningshjälpen, general Eisenhower men jag skickade en rapport till underrättelsetjänsten också.
subdirectory_arrow_right Technically, I was a lend-lease observer, but I sent a supplement on combat aspects to O. N. I.
Observatör och medlare blir den zakdorniske strategen Sirna Kolrami.
subdirectory_arrow_right Joining us as observer and mediator is the Zakdorn master strategist, Sirna Kolrami.
Okej, men bara som observatör.
subdirectory_arrow_right Okay, but strictly as an observer.
Jag skickar en observatör.
subdirectory_arrow_right I'm going to put an observer in there with you.
Jag är säker nominerad som en officiell observatör.
subdirectory_arrow_right I hear I've been nominated as an official observer.
Så kan det tyckas, men i den till synes enkla framtoningen finns många subtila variationer bara urskiljbara för en mycket vaken observatör, som visar de många sinnestämningarna, den mångfacetterade, många nyanserna hos George Costanza
subdirectory_arrow_right Seemingly. Seemingly. But within that basic framework, there are many subtle variations only discernible to an acute observer that reflect the many moods, the many shades the many sides of George Costanza.
Han är student, observatör.
subdirectory_arrow_right An observer. Then I guess it's all right.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar