Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

observerar på engelska

— översättning och exempelmeningar

observe

Jag vill bara att du väntar och observerar.
subdirectory_arrow_right I merely want you to wait and to observe.

watch

Ikväll observerar vi, och imorgon...
subdirectory_arrow_right Tonight we watch like this, and tomorrow...
lägg till

Exampel meningar till observerar

Jag vill bara att du väntar och observerar.
subdirectory_arrow_right I merely want you to wait and to observe.
Man kan lära sig mycket om man tar sig in i sångerskans lägenhet och gömmer sig och observerar.
subdirectory_arrow_right You know, sneak in, hide, and observe.
Jag ser och observerar.
subdirectory_arrow_right I see and observe.
Medan jag ser och observerar, och på så sätt förs många ökända skurkar inför rätta.
subdirectory_arrow_right Whereas I see and observe, and thus bring many notorious blackguards to justice.
Observerar, antecknar...
subdirectory_arrow_right I'm observing, I'm taking notes.
Jag åker med bussar och observerar förarna det är ett slags program från kommunen, de vill se att de vrider rätt på ratten...
subdirectory_arrow_right I ride the bus for the city and watch the bus drivers. This programme to make sure they turn the wheels right...
Och jag observerar en salig röra i ett rutinmässigt beskyddningsuppdrag.
subdirectory_arrow_right And what I observe is one frantic fuckup on what should've been a routine exec protect.
Ni får gärna följa med. Om det går bra, observerar vi gärna härifrån.
subdirectory_arrow_right If you have no objection, we'd like to remain here and observe.
Vi observerar och antecknar, men vi lägger oss aldrig i.
subdirectory_arrow_right We record and observe, but never interfere.
Vilken normal människa som helst med självbevarelsedrift förstår att en konstnär bara har sitt liv och det han observerar medan livet passerar.
subdirectory_arrow_right Any normal person with a normal sense of self-preservation would understand that all an artist has is his life. And what he observes as he passes through his life.
Har du märkt att när de har en kvar för observation är det ingen som observerar en?
subdirectory_arrow_right Ever noticed when they keep you for observation no one really observes you?
Och ändå, vi har all den här erfarenheten av att vara det som kallas observatör. Och vi observerar världen runt omkring oss.
subdirectory_arrow_right And yet, we all have this experience of being something called an observer... observing the world out there.
Ni två var alltså vänner, mer än bara den som observerar och den observerade?
subdirectory_arrow_right So... you 2 were friends beyond being observer and observed?
Jagdrömmerattjag flyterpåytanavmitt egetliv, iaktar det uppenbara, observerar det.
subdirectory_arrow_right I dream I'm floating on the surface of my own life, watching it unfold, observing it.
Jag vandrar och observerar. Jag vittnar om all den skönhet som försvinner från vår stad.
subdirectory_arrow_right I walk and watch and listen a witness to all the beauty and ugliness that is disappearing from our beloved city.
Observerar och profilerar arten... och sen överför dem för långvarig förvaring?
subdirectory_arrow_right Observe and profile the species and then transfer them to long term storage?
Vi observerar Skynets rörelser och rapporterar tillbaka.
subdirectory_arrow_right We observe skynet movement, And we'll report back At regular intervals, and that's it.
Han tittar och observerar.
subdirectory_arrow_right He's watching. Observing.
Vartefter dagarna går observerar Cristina Maria Elena och Juan Antonio och fann hjärtat mer förbryllande än någonsin
subdirectory_arrow_right As the days passed, cristina observed maria elena and juan antonio and found the heart more puzzling than ever
Så här långt observerar vi väldigt positiva effekter, med avseende på upplevelsens natur under sessionen, samt efterföljande effekter på humörsreglering, ångestkontroll, uppfattning av smärta och övergripande livskavilté för cancerpatienter.
subdirectory_arrow_right As far we're observing, very positive effects in regards to the nature of the experience during the session, and then subsequent effects on mood regulation, and anxiety control, pain perception and overall quality of life for cancer patients.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar