Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ock på engelska

— översättning och exempelmeningar

too

Om du kan nicka, så tala ock.
subdirectory_arrow_right If thou canst nod, speak too.

also

Ock att man inte behöver tänka innan man pratar.
subdirectory_arrow_right Also, not having to think before you speak.
lägg till

Exampel meningar till ock

Tag ock detta!
subdirectory_arrow_right Take thee that too.
Om du kan nicka, så tala ock.
subdirectory_arrow_right If thou canst nod, speak too.
Ja, sedan ock ha mord förövats. Alltför gräsliga att höra nämnas.
subdirectory_arrow_right Ay, and since too, murders have been perform'd too terrible for the ear.
Ock väl.
subdirectory_arrow_right Well too.
Barnen ock?
subdirectory_arrow_right My children too?
Jag går bort för att bereda eder rum ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.
subdirectory_arrow_right L go to prepare a place for you. And I will receive you unto myself that where I am ye may be also.
I den heta tiden från vilken ni vår fiendskap vill räkna vi följde blott vår herre konung, om ni var kung, så följde vi ock er.
subdirectory_arrow_right I am too childish-foolish for this world. My lord of Gloucester, in those busy days... which here you urge to prove us enemies... we followed then our lord, our lawful king. So should we you, if you should be our king.
Gud gjorde de två stora ljusen det större ljuset till att råda över dagen och det mindre ljuset till att råda över natten så ock stjärnorna...
subdirectory_arrow_right And God made two great lights: The greater light, to rule the day and the lesser light, to rule the night. He made the stars also.
Och jag skall låta din säd bliva såsom stoftet på jorden kan någon räkna stoftet på jorden, så skall ock din säd kunna räknas.
subdirectory_arrow_right I will make thy seed as the dust of the Earth so that if one can number the dust of the Earth then shall thy seed also be numbered.
Jag ock så.
subdirectory_arrow_right Me, too.
Om han stannar gör jag det ock så.
subdirectory_arrow_right Well, if he's gonna stay, I'm gonna stay, too.
Mina fötter kanske ock så är ömma.
subdirectory_arrow_right I don't know, maybe 'cause my feet are sore, too, huh?
Men jag behöver ett lokomotiv och en person ock så.
subdirectory_arrow_right I'll also need a locomotive and a man.
Jag håller mig ock så till whisky.
subdirectory_arrow_right I'll stick to whisky too. But out of chauvinism.
Den här ock så.
subdirectory_arrow_right Come, this one too.
Där din skatt finns, där kommer ock ditt hjärta att finnas.
subdirectory_arrow_right Where your treasure is... there will be your heart also.
Så händer ofta ock med enskild man att för ett otäckte lyte, som han har måhända medfött, som han ej rår för. Ty ej naturen välja kan ursprunget till följe av ett blodets övermått som bryter ned förnuftets alla dammar. måhända ock av vana, som för mycket förskämmer goda seders vackra form, att, säger jag en sådan man, som bär ett enda lytes prägel, vare sig naturens färg eller eller ödets fläckar, blir ratad blott för detta enda fel, om ock han vore-
subdirectory_arrow_right So oft it chances in particular men that for some vicious mole of nature in them as in their birth, wherein they are not guilty since nature cannot choose his origin by their o'ergrowth of some complexion oft breaking down the pales and forts of reason or by some habit, that too much o'erleavens the form of plausive manners, that these men carrying, I say, the stamp of one defect, being nature's livery or Fortune's star his virtues else, be they as pure as grace, as infinite as man may undergo shall in the general censure take corruption from that particular fault.
Hör, Gyldenstern, du ock, hör vid vardera örat dibarnet där har icke lämnat lindan.
subdirectory_arrow_right Hark you, Guildenstern, and you too At each ear a hearer. that baby is not out of his swaddling-clouts.
Stor kärlek för ett intet rädas plär är rädslan stor stor kärleken ock är.
subdirectory_arrow_right Faith, I must leave thee, love, and shortly too. My operant powers their functions leave to do and thou shalt live in this fair world behind honored, beloved.
... förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
subdirectory_arrow_right Forgive us our debts, who also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar