Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

odds på engelska

— översättning och exempelmeningar

odds

Odds har dåligt rykte.
subdirectory_arrow_right You know, odds, they, they get a bad rap.

to

Kan du backa upp det med odds?
subdirectory_arrow_right Are you prepared to back that up with odds?
lägg till

Exampel meningar till odds

Mr Jack Lou Lewis, för Steve Donoghue, på Lancer, odds 6:1.
subdirectory_arrow_right Mr Jack Jools with Steve Donoghue up... won a length at the odds of six to one... second and third Craig and Aaron and Lemonora.
Jag gillade inte grabben till att börja med, men ingen som inte är ärlig kan sätta upp en sådan här strid mot alla odds.
subdirectory_arrow_right I didn't like this boy to begin with, but no man that wasn't sincere Could stage a fight like this against all odds.
Eftersom du är en främling och ingen vet nåt om dig, sätter jag dina odds på fem mot ett.
subdirectory_arrow_right Being as you're a stranger and nobody knows nothing about you, I'm just going to make your odds five-to-one.
Om du åker dit rejält mot honom, får du höga odds i Atlantic City.
subdirectory_arrow_right If you lose bad now to this guy... You'll be a super nobody in Atlantic City... and the odds on you will drop to nothing.
Vi kämpade mot omöjliga odds och skapade egna förutsättningar för seger, för ingen ville hjälpa oss.
subdirectory_arrow_right We were up against insurmountable odds. We had to create our own opportunities for success because nobody was willing to help us.
Brooks unga lag försöker nu vinna mot alla odds och slå världens bästa lag i kväll.
subdirectory_arrow_right Herb Brooks' young team is trying to overcome enormous odds to beat the best team in the world tonight.
De fyra seglade ut mot överväldigande odds för att försvara ön med sina liv.
subdirectory_arrow_right The four of them rode out against impossible odds to defend this island with their lives.
Vi är Amerikas unga, strävandes emot oöverstigliga odds att skrämma skiten ur befolkningen.
subdirectory_arrow_right We are the youth of America, endeavoring against insurmountable odds, to eke out a living.
Det är inga dåliga odds.
subdirectory_arrow_right Not bad odds to play.
Gång på gång har vi lyckats rädda jorden och dess allierade från hemska hot... situationer då vi stått inför omöjliga odds... nästan säkra nederlag, men vi har alltid segrat i slutändan.
subdirectory_arrow_right Time and again we've managed to save Earth and its allies from the most dire threats... situations in which we faced unassailable odds... almost certain defeat but we always managed to find a way to prevail in the end.
Du kan pressa dessa odds till 2 procent.
subdirectory_arrow_right You can push those odds to 2 percent.
Jag har längtat efter en sån upplevelse, men ändå försummar jag det i mänsklig reproduktion. Miljontals celler tävlar för att skapa liv generation efter generation, tills slutligen din mor älskar med en man, The Comedian, som hon har fog att hata och mot all förmodan, emot alla odds så är det du...
subdirectory_arrow_right I've longed to witness such an event, and yet I neglect that in human coupling millions upon millions of cells compete to create life for generation after generation until finally, your mother loves a man Edward Blake, the Comedian, a man she has every reason to hate and out of that contradiction, against unfathomable odds it's you...
Hennes odds justeras till sju mot ett.
subdirectory_arrow_right Her odds move to 7 to 1.
Mot alla odds lyckades han under besvärliga sätta ihop ett parlament.
subdirectory_arrow_right He managed against difficult odds to bring a fractious and contentious parliament together.
Två modiga unga, mot alla odds, valde att dö, hellre än att förlora varandra.
subdirectory_arrow_right Two brave young people, against all odds, chose to die rather than to lose each other.
Dusty, du var ett enkelt besprutningsplan som övervann omöjliga odds och vann Vingar Jorden Runt-rallyt.
subdirectory_arrow_right Dusty, you were just a small-town crop duster who overcame impossible odds to win the Wings Around the Globe Rally.
Vill ni ha en ordförande som mot alla odds skapade vår organisation eller nån som mot inga odds inte har skapat nånting?
subdirectory_arrow_right Do you want a president who struggled against all odds to create this great organization? Or do you want a great nothing who struggled against nothing odds to create nothing. Yikes.
Denna fred beror på, och bara på grund av modet hos Arcaders som, mot alla odds, steg fram och räddade oss alla.
subdirectory_arrow_right This peace is due to, and only due to the bravery of the Arcaders, who, against all odds, stepped up and saved us all.
Under mina besök till detta land, har jag skönjt att det finns två Österrike, en som motsätter sig restitution till offren för nazismen, men också en annan, som erkänner de orättvisor som begåtts mot Österrikes judiska befolkning och mot alla odds, försöker rätta till det.
subdirectory_arrow_right During my visits to this country, I've discerned that there are two Austrias, one which opposes restitution to the victims of Nazism, but also another, which recognizes the injustices committed against Austria's Jewish population and, against all odds, seeks to rectify it.
Hur slår man omöjliga odds medan man låtsas att man inte försöker?
subdirectory_arrow_right How do you beat impossible odds while pretending to not even to try?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar