Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

odling på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till odling

Vi behöver prover från Scoop för odling och isolering.
subdirectory_arrow_right We'll need samples from the scoop to send through maxcult for culture and isolation.
Jag brukade jobba i ett dike, och dränera land för odling.
subdirectory_arrow_right I used to work in a ditch, draining land for farming.
Odling har påbörjats.
subdirectory_arrow_right Cultivation has started.
Thorn har maskinvara och kunskap som kan anpassas till odling på stor skala.
subdirectory_arrow_right Thorn's have the hardware and knowledge that's easily adaptable to the purpose of large-scale farming.
Den intravenösa linjen skickas till odling.
subdirectory_arrow_right And the intravenous line should be sent for culture.
Längre fram en bondgård och bredvid den en odling
subdirectory_arrow_right Afterwards, we come to a farm. Next to the farm, there's a garden.
Henry, odling plus vita blodkroppar.
subdirectory_arrow_right Maybe I should subscribe. Henry, get me a blood culture and a blood count.
Vi tog en odling till och lyckades hämma tillväxten.
subdirectory_arrow_right We took a second culture and were able to control its growth.
Jag har försökt göra en immunitetsanalys på Parsons odling. Jag får inte rätt på måtten.
subdirectory_arrow_right I've been trying to do an immunogenicity analysis on Ensign Parson's cell culture and I can't seem to get the measurements right.
Hittade du min odling på Parsons celler?
subdirectory_arrow_right Yes. Did you find the culture I did on Ensign Parson's glial cells?
Vi vill inte ha några straff för privat innehav, användning och odling av marijuana.
subdirectory_arrow_right And I will advertise it, We don't want any penalty for the private possession, and use, and cultivation of marijuana.
Vi skickar din sons odling till labbet och någon ringer dig.
subdirectory_arrow_right Well, we'll send your kid's culture to the lab and somebody will call you.
Det växer streptokocker i en odling. Bara en?
subdirectory_arrow_right One of her cultures is growing out strep.
Lägg in barnet på observation och ta en odling.
subdirectory_arrow_right Okay. Get the baby to special care for observation, and get her cultured.
Vi har placerat en bakterie odling i lastutrymmet.
subdirectory_arrow_right We placed a bacterial culture inside the MALP's cargo compartment.
Jag tog hennes odling till labbet åt dig.
subdirectory_arrow_right I took her culture to the lab for you.
Betyder Kunskapen om Inhemsk Odling någonting för dig?
subdirectory_arrow_right Does The Art of Domestic Horticulture mean anything to you?
Nere i ravinen vid Margus odling.
subdirectory_arrow_right In the gorge, next to Margus's plantation.
Efter en timme och 42 minuter i odling visar cancercellerna...
subdirectory_arrow_right An hour and 42 minutes in culture the cancer cells are showing...
Sedan jordbrukets födelse för 10000 år sedan i Mesopotamien har människan försökt förbättra skörd och odling. Man har utvecklat nya grödor och tagit fram nya verktyg och skapat nya sätt att odla på.
subdirectory_arrow_right Since the birth of agriculture about 10, 000 years ago in Mesopotamia, mankind has been trying to improve harvests and crop cultivation by research and development of plants and seeds by creating technical tools and instruments opening up new frontiers in agriculture.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar