Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

oense på engelska

— översättning och exempelmeningar

disagree

Vi är inte oense om något.
subdirectory_arrow_right We don't disagree on a thing.

disagreeing

Är ni tva ense eller oense?
subdirectory_arrow_right Are you two agreeing or disagreeing?
lägg till

Exampel meningar till oense

Inse att alla lyckorecept är oense.
subdirectory_arrow_right Consider how all these writings, all these recipes for happiness disagree.
Jag vill inte bråka, så låt oss vara överens om att vi är oense.
subdirectory_arrow_right I don't want to argue, so let's just agree to disagree, okay?
Emedan Offret bestrider och Bolaget och Offret har stridit härför har parterna enats om att vara oense.
subdirectory_arrow_right Whereas network and victim have in past been combatants, ad hoc de facto, the parties herein have agreed to disagree.
Hälsa din herre att vi måste komma överens om att vara oense.
subdirectory_arrow_right You tell your master that we must agree to... disagree!
Men om du är oense, som om du inte tycker att Lincoln är bättre än Cadillac.
subdirectory_arrow_right But then, if you disagree, like, A Lincoln is better than a Cadillac?
Du har märkt att vi brukar vara oense.
subdirectory_arrow_right You may have noticed our tendency to disagree. Oh, I've noticed.
Fast det förekommer... att de är oense.
subdirectory_arrow_right But occasionally they do disagree.
Vi kan vara oense och ändå vara vänner, eller hur Thomas?
subdirectory_arrow_right We can disagree and remain friends, can't we, Thomas?
Vi är inte oense om något.
subdirectory_arrow_right We don't disagree on a thing.
Vi må vara oense i vissa sakfrågor men vi delar samma tro på vad det här landet kan bli.
subdirectory_arrow_right Raymond and I may disagree on certain issues, but I think we share the same fundamental vision of what this country can be.
... att vara oense?
subdirectory_arrow_right To disagree?
Vi är oense om alltför mycket.
subdirectory_arrow_right We disagree on too much.
När vi är oense finner vi snabbt en lösning.
subdirectory_arrow_right When we disagree, we come to resolution promptly.
Ni kan väl enas om att vara oense?
subdirectory_arrow_right Why don't you two agree to disagree?
Jag vill inte vara oense med dig men du har för stort överseende med honom.
subdirectory_arrow_right I do not like to disagree with you but you are being far too lenient with him.
Några enstaka gånger är vi oense om hur långt vi bör gå, men det är allt.
subdirectory_arrow_right Sometimes we disagree on how far outside we should go, that's all.
Dr. Dedmon, iochmed det, vi måste enas om det vi är oense om.
subdirectory_arrow_right Well, Dr. Dedmon, on that, we will have to agree to disagree.
Vi är ense om att vi är oense?
subdirectory_arrow_right Why don't we agree to disagree?
Varje gång du och Mike är oense om nåt, tittar du på mig...
subdirectory_arrow_right Please. Every time you and mike disagree on something, you give me the look...
Vi får nog enas om att vi är oense.
subdirectory_arrow_right You know what? I think we'll just have to agree to disagree.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar