Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

oersättlig på engelska

— översättning och exempelmeningar

irreplaceable

Oersättlig, dess värde kan inte mätas i pengar.
subdirectory_arrow_right Irreplaceable, its value cannot be estimated in terms of money.

irredeemable

Inte precis en scout Ted, han var oersättlig smuts.
subdirectory_arrow_right Not exactly a boy scout Ted, he was irredeemable filth.
lägg till

Exampel meningar till oersättlig

Enligt pappren var ni oersättlig.
subdirectory_arrow_right It seems that you were irreplaceable.
Ni räddade livet på en man som är oersättlig för vårt land.
subdirectory_arrow_right Madam, you saved the life of the one man who's irreplaceable in our country.
Han är oersättlig.
subdirectory_arrow_right Well, what are we supposed to do? I mean, he's irreplaceable.
Ingen är oersättlig.
subdirectory_arrow_right No man is irreplaceable.
Oersättlig.
subdirectory_arrow_right Irreplaceable.
Frederick tror att han har blivit oersättlig... men han har fel.
subdirectory_arrow_right Frederick thinks he's become irreplaceable... but he's mistaken.
Oersättlig, dess värde kan inte mätas i pengar.
subdirectory_arrow_right Irreplaceable, its value cannot be estimated in terms of money.
Och helt oersättlig.
subdirectory_arrow_right And quite irreplaceable.
Han är oersättlig.
subdirectory_arrow_right He is irreplaceable.
Så man kan säga att ringen är oersättlig?
subdirectory_arrow_right So you might say that the ring is irreplaceable.
Den är helt oersättlig.
subdirectory_arrow_right It's truly irreplaceable.
Trots att han är unik och oersättlig.
subdirectory_arrow_right Even though he's unique and irreplaceable.
Låt inte din eld gå ut, gnistan av oersättlig gnista.
subdirectory_arrow_right Do not let your fire go out, spark by irreplaceable spark in the hopeless swaps of the not quite, the not yet, and the not at all.
Tony, vad mig beträffar... så är du oersättlig.
subdirectory_arrow_right Tony. As far as I'm concerned, you're irreplaceable.
Men du åker, och du är oersättlig.
subdirectory_arrow_right But you're leaving, and you're irreplaceable.
Plastiden är oersättlig.
subdirectory_arrow_right Plastid is irreplaceable
Jag tror inte att du har något val, för den stayetten är oersättlig.
subdirectory_arrow_right I don't think you have a choice, darlin', 'cause that figurine is irreplaceable.
Ingen är oersättlig.
subdirectory_arrow_right Nobody's irreplaceable.
Visst, du är oersättlig...
subdirectory_arrow_right Right. You're irreplaceable.
Jag är oersättlig.
subdirectory_arrow_right I'm irreplaceable.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar