Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

oförklarlig på engelska

— översättning och exempelmeningar

inexplicable

Er stumhet förefaller oförklarlig.
subdirectory_arrow_right Your dumbness seems to be inexplicable.
lägg till

Exampel meningar till oförklarlig

Er stumhet förefaller oförklarlig.
subdirectory_arrow_right Your dumbness seems to be inexplicable.
Hans död är oförklarlig för mig.
subdirectory_arrow_right His death is inexplicable to me.
Deras blindhet är oförklarlig.
subdirectory_arrow_right Their blindness is inexplicable.
Det är som en oförklarlig magi på en biograf.
subdirectory_arrow_right There is something like an inexplicable magic of cinema.
För många av dem var upplevelsen så förskräcklig oförklarlig och oförenlig med deras moral att de raderade den ur minnet.
subdirectory_arrow_right For many of them, the experience was so gustly, so completely inexplicable... and incompatible with their morals, that they literally erased it from their memories. The town council was in session by the afternoon.
Jag har lite information som är både användbar och oförklarlig.
subdirectory_arrow_right Oh. Oh, yes. Well, I do have some information that you may find useful as well as inexplicable.
Summers anställning vid Daily Freeze under hennes andra år... sammanföll med en oförklarlig 212% ökning av intäkterna.
subdirectory_arrow_right Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.
Jag fattar ju att det skulle kräva en oförklarlig resa i tiden... Men det är sånt jag tänker på.
subdirectory_arrow_right I realize that that would take an inexplicable episode of time travel, but that is the sort of thing that I think about.
Oförklarlig, faktiskt.
subdirectory_arrow_right Well, inexplicable, really.
Den är oförklarlig.
subdirectory_arrow_right It's inexplicable.
Sen Provbiten föddes, vilket var och är min största bragd har jag plågats av oförklarlig skuld och skam.
subdirectory_arrow_right Since the birth of Sample, which was and still remains my greatest achievement, I've been racked with inexplicable guilt and shame.
Du manifesterar den på olika sätt för att förstå den, men den är oförklarlig.
subdirectory_arrow_right All of which is true. You manifest it in any number of ways so you can make sense of it. But it's inexplicable.
En plötslig och oförklarlig reträtt.
subdirectory_arrow_right A sudden and inexplicable retreat.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar