Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

oförmåga på engelska

— översättning och exempelmeningar

inability

Oförmåga till att skapa äkta, långvariga relationer.
subdirectory_arrow_right The inability to form real, lasting relationships.

incapacity

Det, och min oförmåga att fullfölja saker.
subdirectory_arrow_right That, and my incapacity to carry anything out.
lägg till

Exampel meningar till oförmåga

Också ett förakt för mänskligheten, en oförmåga att älska.
subdirectory_arrow_right Also a contempt for humanity, an inability to love and be loved.
En lekmans oförmåga att förstå?
subdirectory_arrow_right A layman's inability to comprehend?
En vision om Sarahs egen oförmåga?
subdirectory_arrow_right A frustrated vision of Sarah's own inability?
På grund av hans inställning till mina problem och hans oförmåga att bemöta mina känslor tappade jag självförtroendet.
subdirectory_arrow_right And because of his attitude towards my fears and his inability to deal with my feelings I had come to have almost no self-esteem.
Han har redan visat sin oförmåga att hålla tyst.
subdirectory_arrow_right He's already demonstrated his inability to keep his big mouth shut.
Du verkar glömma att det var Mr. Costas... oförmåga att handskas med underleverantörerna... som gjorde att han fick dessa problem.
subdirectory_arrow_right You seem to be forgetting that it was Mr Costa's inability to handle the subcontractors that got him into this trouble in the first place.
Jag tycker inte om det här skitsnacket och inte din oförmåga att följa order och inte att jag får betala ditt flyg tillbaka till New Orleans.
subdirectory_arrow_right I don't appreciate your dumping this paranoid garbage on me. And I don't appreciate your inability to follow a simple order especially when it means I'm personally gonna end up paying for your flight back to New Orleans.
En oförmåga?
subdirectory_arrow_right An inability to do something?
Den hårda, kalla blindheten... hennes oförmåga att se förändringar... gjorde att barnen dolde sina åsikter, precis som Archer gjorde.
subdirectory_arrow_right This hard, bright blindness her incapacity to recognise change made her children conceal their views from her just as Archer concealed his.
Deras tro rubbades inte av hans oförmåga att besegra Gowron.
subdirectory_arrow_right Their faith is unaffected by his inability to defeat Gowron.
Det roliga med dig är din oförmåga att fungera... på samma existensnivå som alla vi andra.
subdirectory_arrow_right What kills me about you is your inability to function... on the same plane of existence as the rest of us.
Jag vet inte... oförmåga att avsluta saker.
subdirectory_arrow_right I don't know... uh... An inability to finish things.
Din plötsliga oförmåga att sköta dig.
subdirectory_arrow_right I know all about what's happened. Your sudden inability to be Starfleet's good boy.
Din oförmåga att mörda visar att dina suppressiva system börjar fungera.
subdirectory_arrow_right Your inability to complete the act of murder shows your suppression systems are starting to function again.
Orsakar konflikten också försvagningen av era krafter och er oförmåga att återvända till kontinuum?
subdirectory_arrow_right May we presume that this conflict is also responsible for the weakening of your powers and your inability to return to the Continuum?
Såvitt jag kan bedöma är din oförmåga att rappa skälet till att du inte får ett pass.
subdirectory_arrow_right Now, as far as I can see, your inability to rap is your main hobstacle to gettin' a passport.
Hans oförmåga att skimra räddade honom från er.
subdirectory_arrow_right Ironically, his inability to shimmer saved him from you killing him.
Din oförmåga att avsluta terapin!
subdirectory_arrow_right Your inability to bring the therapy to a conclusion.
Du erkänner din genetiska oförmåga att härska och återlämnar titeln till bröstarvingen.
subdirectory_arrow_right You will confess your genetic incapacity to rule and you will return the Title to its natural heir.
Jag var misslyckad... på grund av förmåga, inte oförmåga.
subdirectory_arrow_right I was a failure... through capacity, not incapacity.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar