Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ofattbar på engelska

— översättning och exempelmeningar

unimaginable

Med ofattbar hastighet färdas rymdskepp genom galaxen.
subdirectory_arrow_right Space ships cross the galaxy at unimaginable speeds.
lägg till

Exampel meningar till ofattbar

Med ofattbar hastighet färdas rymdskepp genom galaxen.
subdirectory_arrow_right At what are today unimaginable speeds, the spaceships of tomorrow traverse the Milky Way.
Med ofattbar hastighet färdas rymdskepp genom galaxen.
subdirectory_arrow_right Space ships cross the galaxy at unimaginable speeds.
Med ofattbar hastighet färdas rymdskepp genom galaxen.
subdirectory_arrow_right With speeds unimaginable today starships flash through the galaxy.
Den vill inte ta form och ändå har den en sån stark men ofattbar dragningskraft.
subdirectory_arrow_right It's reluctant to take form... and yet creating an absolute... but incomprehensible attraction.
Ditt fel förvånande nog, är inte en grotesk ofattbar dumhet utan att du är en vit man och inte vidrigt överviktig.
subdirectory_arrow_right Your error, surprisingly enough, is not to be a grotesque of inconceivable stupidity, but that you are white and male and not repulsively obese.
Ofattbar.
subdirectory_arrow_right Unimaginable.
Om den mörka Imoogin kommer åt Yuh Yi Joos krafter, kommer en ofattbar katastrof drabba hela byn.
subdirectory_arrow_right If the dark imoogi one Adapts of the Yuh Yi Joo An unimaginable disaster Fell down to everything this small town.
De kommer att döda, terrorisera och sammansvärja sig vilket kommer att innebära en ofattbar ödeläggelse.
subdirectory_arrow_right And they will kill, and they will terrorize, And they will conspire, And they will cause unimaginable destruction
En tung, mörk. Ofattbar. själsbrytande skuld.
subdirectory_arrow_right A heavy, dark, unimaginable, soul-breaking guilt.
Orsakar ofattbar smärta.
subdirectory_arrow_right Causing unimaginable pain.
Kommer din belöning att bli... ofattbar.
subdirectory_arrow_right Your rewards will be... Unimaginable.
Hon orsakade ofattbar förstörelse.
subdirectory_arrow_right The destruction she caused was unimaginable.
Den orsakar ofattbar smärta.
subdirectory_arrow_right It causes unimaginable pain.
Rädda dig själv från en ofattbar smärta genom att ge smärta.
subdirectory_arrow_right Save yourself from unimaginable pain by inflicting it.
De är högt upp i skyn och flyger i ofattbar hastighet, men de passerar...
subdirectory_arrow_right They'll be way up in the sky, flying at unimaginable speed, but they'll pass...
En varulv av ofattbar ondska.
subdirectory_arrow_right A werewolf of unimaginable evil.
Eshpeni, som de kallas, har en ofattbar intellektuell kapacitet, vilket betyder att de inte har någon användning för beräknings eller lagringsutrustning, som datorer.
subdirectory_arrow_right The Eshpeni, as they are called, have unimaginable intellectual capacity, which means they have no need for computational or information-storage devices, such as computers.
Jag har fått höra att det är en ofattbar ondska unik för användaren.
subdirectory_arrow_right I've been told it's an unimaginable evil, unique to the user.
Våra förluster har varit oräkneliga och vår sorg ofattbar.
subdirectory_arrow_right Our losses have been incalculable. Our grief unimaginable.
Ärade jurymedlemmar, för ett halvår sen drabbades min klient Donald Nidaria av en ofattbar tragedi.
subdirectory_arrow_right Ladies and gentlemen of the jury, six months ago, my client Donald Nidaria suffered an unimaginable tragedy.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar