Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

offer på engelska

— översättning och exempelmeningar

sacrifice

Offer för vår vinning.
subdirectory_arrow_right Sacrifice for our gain.

victim

Offer för sin egen kära mor.
subdirectory_arrow_right Victim of his own beloved mother.

casualty

Ni är här som ett offer för kärleken, min vän.
subdirectory_arrow_right You're here as a casualty of love, my friend.
lägg till

Exampel meningar till offer

Vilka offer?
subdirectory_arrow_right Victims? What victims?
Jag vet ett perfekt offer...
subdirectory_arrow_right I know the perfect victim. I know the perfect victim!
Rapporter om folk i tranceliknande tillstånd, som åt sina offer har fått myndigheterna att undersöka några av tiken.
subdirectory_arrow_right Consistent reports from witnesses to the effect that people who acted as though they were in a kind of trance were killing and eating their victims. Prompted authorities to examine the bodies of some of the victims.
Vid fullmåne offrar de sina offer till vattnens gudinna.
subdirectory_arrow_right During the full moon, they sacrifice his victim as an offering to the Goddess of the Waters.
Föreställ dig hur det är att vara ett av dina offer. Ditt första offer. Du har sett hennes lidande.
subdirectory_arrow_right Now, try to imagine what it's like to be one of your victims your first victim.
Ett offer eller flera offer.
subdirectory_arrow_right We have... a victim. Or victims.
Om dom redan belönat sig med rollen som tyrann och offer, så finns ingen annan utväg än att vara ett offer
subdirectory_arrow_right But if they've already awarded themselves the role of oppressor and victim, it leaves no other remedy than to be a victim
Ditt nästa offer påminde om ditt första offer.
subdirectory_arrow_right In fact, your subsequent victim had similar characteristics to your first victim.
Det är fortfarande oklart om de föll offer för branden.
subdirectory_arrow_right Officials have confirmed fatalities... but it is still unclear if they were victims of the fire.
Det är vanligt att trauma offer känner att ingen förstår vad de varit med om. Förutom andra offer.
subdirectory_arrow_right It's common for trauma victims to feel like nobody understands what they've been through... except other victims.
Du sa det var fem offer, att din vän är offer nummer fyra.
subdirectory_arrow_right You said there are 5 victims, and you say your friend is victim No. 4.
Han lämnar aska från sitt senaste offer bredvid sitt nya offer.
subdirectory_arrow_right He leaves the ashes of his last victim next to his current victim.
Men när jag ser på dem ser jag bara offer – mina offer.
subdirectory_arrow_right But I look at them, I see nothing but victims. My victims.
Det är en dödlig förbannelse som sprids från offer till offer.
subdirectory_arrow_right An impossible lethal curse, spread by tooth and claw. Victim begets victim, begets victim.
Du förväxlade offret för nån annans brott med ditt offer.
subdirectory_arrow_right You displaced the victim of another killer's crime with what could arguably be considered your victim.
Offer ett satt med benen i kors på en filt. Det andra offrets fästmö lutade ryggen mot honom. Offer tre var på väg från toan.
subdirectory_arrow_right For instance, victim one was sitting cross-legged on a blanket watching the movie, victim two was sitting up with his fiancé leaning back against him, and victim three was walking through the aisles coming back from the loo.
Den monacanska ritualen krävde att fem offer uppnådde odödlighet och frigjordes från kroppen. Men bara fyra offer hittades.
subdirectory_arrow_right The Monacan ritual required five victims to attain immortality and be free from the human body, yet only four victims appear.
Ett offer med svåra brännskador.
subdirectory_arrow_right Near fatal burn victim.
Offer ett, har identifieras som Justin Murray, tog sin hund, offer två, på en sen kvälls eller en tidigt morgonpromenad när dom blev attackerade.
subdirectory_arrow_right Victim one, who has been identified as Justin Murray, was taking his dog, victim two, on what appears to be a late-night or early-morning walk when they were attacked.
Flera offer, eller ett offer i flera delar? Det sista.
subdirectory_arrow_right So, multiple victims or victim in multiple pieces?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar