Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

offrar på engelska

— översättning och exempelmeningar

sacrifice

Offrar oskulder och sånt.
subdirectory_arrow_right Sacrifice virgins and stuff.
lägg till

Exampel meningar till offrar

Vem offrar sig för vårt land?
subdirectory_arrow_right Who is going to sacrifice his life?
Tror du jag tillåter att en kvinna offrar sig för mig?
subdirectory_arrow_right Do you think I would allow a woman to sacrifice herself for me?
Vi offrar inte våra liv för att återvända till samma värld som efter förra världskriget.
subdirectory_arrow_right But we aren't making all this sacrifice of human effort and lives... toreturnto thekindofaworld we had after the last world war.
Vi offrar ingen.
subdirectory_arrow_right We're not gonna sacrifice anyone.
Jag offrar inte folks liv för att förebygga lite metallsplitter.
subdirectory_arrow_right I don't intend to sacrifice the lives of half a dozen seamen on the off chance that a few pieces of stray metal might be shot clear over the wheelhouse. Yes, sir.
På ett personligt plan har jag fått lära mig, mr Tyler att jag inte kan tala om vårt arv och bli trodd om jag agerar otåligt eller offrar mina principer på grund av opportunism.
subdirectory_arrow_right I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, that I can't preach the American heritage... and expect to be believed if I act out of impatience... or sacrifice my principles for expediency.
Allsmäktige Oden, allsmäktige Tor! Ta emot jungfrun som vi offrar.
subdirectory_arrow_right Almighty Odin, almighty Thor accept this maiden whom we are about to sacrifice.
Är er övertygelse så omåttlig att du offrar en kvinna och ett barn för den?
subdirectory_arrow_right Is your delicacy so exorbitant that you'd sacrifice a woman and a child to it?
Tror du jag offrar 6000 människors liv för att du säger det?
subdirectory_arrow_right Do you think that I'm going to sacrifice the lives of 6, 000 people on the opinion of a playboy scientist?
Envisas ni, offrar ni hundratusentals oskyldiga.
subdirectory_arrow_right Continue, and you will sacrifice hundreds of thousands of innocent lives.
Han menar væl att Danko offrar sig för mænniskorna och lyser dem på riktiga vægar. Ungefær som Prometheus.
subdirectory_arrow_right Danko wants to sacrifice himself for mankind, and shine a light onto the right path.
Ni offrar en oskyldig för er äregirighet!
subdirectory_arrow_right You sacrifice an innocent man for your ambitions!
Offrar du vårt barn för att en liten sköka ska åter till slottet?
subdirectory_arrow_right Would you sacrifice the child of our love to get a silly little harlot brought back to court?
Jug offrar mig.
subdirectory_arrow_right I could sacrifice myself. I'm willing...
Du offrar till Augustus, men förföljer hans barnbarn.
subdirectory_arrow_right You sacrifice to Augustus, but you persecute his grandchildren.
Amerikanerna offrar sig som samurajer.
subdirectory_arrow_right Sacrifice themselves like samurai, these Americans.
Vid fullmåne offrar de sina offer till vattnens gudinna.
subdirectory_arrow_right During the full moon, they sacrifice his victim as an offering to the Goddess of the Waters.
Varje år tar de en ung flicka som är havande. De offrar henne till vattnens gudinna.
subdirectory_arrow_right Every year they take a girl who is pregnant... and to sacrifice for Goddess of the Waters.
Du lyder, eller så offrar du din dotter.
subdirectory_arrow_right You obey... Or you sacrifice your daughter.
Jag offrar dem gladeligen.
subdirectory_arrow_right I'm happy to sacrifice it.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar