Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ofrivillig på engelska

— översättning och exempelmeningar

involuntary

Ofrivillig utvidgning av irisen?
subdirectory_arrow_right Involuntary dilation of the iris.
lägg till

Exampel meningar till ofrivillig

Någon sorts ofrivillig rörelse.
subdirectory_arrow_right It was a kind of involuntary reach.
Ofrivillig utvidgning av irisen?
subdirectory_arrow_right Involuntary dilation of the iris.
Även under de svåraste omständigheter har människor en nästan ofrivillig självbevarelsedrift.
subdirectory_arrow_right Even in the most disadvantageous circumstances, human beings have an almost involuntary desire to stay alive.
Såvitt jag vet, så slog han armen i en dörr och han fick någon sorts ofrivillig rörelse.
subdirectory_arrow_right As far as I know, he bumped his arm into a door and it's kind of got this involuntary movement.
Inget som helst som kan förklara en ofrivillig spasm.
subdirectory_arrow_right Nothing? Nothing that would indicate involuntary spasms.
Hon hade knäppt upp lite, det var en ofrivillig reflex.
subdirectory_arrow_right She had her top open. It was an involuntary reflex.
Ofrivillig utvidgning av iris?
subdirectory_arrow_right Involuntary dilation of the iris.
Allt är jättebra och så... ofrivillig urinering.
subdirectory_arrow_right Everything's fine and then, involuntary urination.
Kapitel 8, paragraf 2 i akten om mental hälsa möjliggör ofrivillig inläggning på en psykiatrisk avdelning på grund av uppenbart behov orsakat av en allvarlig mental störning, om detta radikalt skulle förvärra hans tillstånd.
subdirectory_arrow_right Chapter 8, paragraph 2 of the Mental Health Act enables an involuntary committal to a psychiatric hospital due to an obvious need caused by a serious mental disturbance failure of which action would radically worsen his condition.
Skratt är en ofrivillig respons som triggas av mat, sex, kroppsfunktioner, död...
subdirectory_arrow_right Laughter is an involuntary motor response triggered by survival issues: Food, sex, body functions...
Ofrivillig spasm.
subdirectory_arrow_right Involuntary spasm. Look at the show.
Iensvår, ellergrandmal, beslag en person kan förlora medvetandet i flera minuter... och lider ofrivillig sammandragningar av alla muskler i kroppen.
subdirectory_arrow_right In a severe, or grand mal, seizure... a person may lose consciousness for several minutes... and suffer involuntary contractions of all the muscles of the body.
Vänstra skinka är fylld med grovt hagel tänderna är täckta med insekter. Vi är inte helt säkra, men vi tror han har haft en ofrivillig orgasm.
subdirectory_arrow_right His left buttock is filled with buckshot, his teeth are covered in bugs, and last but not least, we're not sure, but we think he might have had an involuntary orgasm.
Du kan också känna en ofrivillig rörelse av inälvorna.
subdirectory_arrow_right You may also experience an involuntary bowel movement.
Jag lider även av irritabel tarm och ofrivillig, explosiv diarré.
subdirectory_arrow_right I also have irritable bowel syndrome. And involuntary explosive diarrhea, so...
Fågeln dog av en ofrivillig rörelse från mina fingrar.
subdirectory_arrow_right The bird experienced an involuntary moment of my fingers.
En ofrivillig reaktion.
subdirectory_arrow_right An involuntary reaction.
Min sorti var... ofrivillig.
subdirectory_arrow_right My leaving was... involuntary.
Vi kan kalla det Operation ofrivillig koloskopi.
subdirectory_arrow_right Let's call it Operation Involuntary Colonoscopy.
Det är en ofrivillig glimt.
subdirectory_arrow_right That's an involuntary twinkle.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar