Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ogillar på engelska

— översättning och exempelmeningar

disapprove of

Ogillar du miss Chapels order att rädda mitt liv?
subdirectory_arrow_right You disapprove of Miss Chapel's orders to save my life?
lägg till

Exampel meningar till ogillar

Ogillar kapitationsskatten och Bilbo.
subdirectory_arrow_right Disapproves of the poll tax and Bilbo.
Du ogillar mig när jag är så här, va?
subdirectory_arrow_right You disapprove of me when I'm like this, don't you?
Ogillar du mig?
subdirectory_arrow_right You disapprove of me?
Jag ogillar mycket med honom.
subdirectory_arrow_right I disapprove of many things about him.
Framför allt ogillar jag att han inte gifte sig med min mor.
subdirectory_arrow_right Chiefly, I disapprove of the fact that he didn't marry my mother.
Du vet att din far ogillar du fånga insekter.
subdirectory_arrow_right You know your father disapproves of you catching insects.
Jag sa inte att jag ogillar blod, men...
subdirectory_arrow_right Wait a minute, I didn't say I disapprove of blood, it's just that...
Ogillar du miss Chapels order att rädda mitt liv?
subdirectory_arrow_right You disapprove of Miss Chapel's orders to save my life?
Ogillar du buffare? Inte alls.
subdirectory_arrow_right You disapprove of buffing?
De ogillar också hokuspokus.
subdirectory_arrow_right They disapprove of mumbo-jumbo, too. They used that very word.
Vår värderade kund ogillar elefanter till och med era utsökt tecknade elefanter.
subdirectory_arrow_right Elephants are out. Our esteemed client disapproves of elephants, even your elephants, which, I may say, are exquisitely drawn.
Du ogillar förstås Kay, eller är du mindre benhård i stora mäns fall?
subdirectory_arrow_right No doubt, you deeply disapprove of Kay Summersby, or do you bend your rules for great men?
Ogillar ni den engelska sociala strukturen, Mr Blair?
subdirectory_arrow_right Do you disapprove of the English social structure, Mr Blair?
Den bajoranska kvinnan som jobbar för er avbröt ett möte för att säga att hon ogillar hur ni hanterar asylfrågan.
subdirectory_arrow_right Ben, that Bajoran woman working for you interrupted a meeting to tell me she disapproves of your handling of the asylum matter.
Jag ogillar hans blotta existens.
subdirectory_arrow_right I disapprove of his very existence.
Eftersom ni ogillar ferengiernas värderingar, hånar, misstror och förolämpar ni oss så fort ni kan.
subdirectory_arrow_right Because you disapprove of Ferengi values, you scorn us, distrust us, insult us every chance you get.
Måhända ogillar lady Allen hans aktning för Marianne.
subdirectory_arrow_right Perhaps Lady Allen disapproves of his regard for Marianne.
Borgmästaren ogillar Tom Mu//ens bes/ut...
subdirectory_arrow_right Mayor Barresi today voiced his disapproval of Tom Mullen's decision.
Första direktivet låter oss inte blanda oss i deras angelägenheter hur mycket vi än ogillar det ferengierna gör.
subdirectory_arrow_right They are not bound by the Prime Directive, nor would it seem that the Prime Directive would allow us to interfere with the internal affairs of this society, as much as we may disapprove of what the Ferengi are doing.
Hon ogillar det jag gör, men äter brödet jag drar in.
subdirectory_arrow_right She disapproves of what I do, but eats the bread it buys her.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar