Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ogrundad på engelska

— översättning och exempelmeningar

unfounded

Tror du att min paranoia är ogrundad?
subdirectory_arrow_right You think my paranoia is unfounded?
lägg till

Exampel meningar till ogrundad

Ogrundad panik vore inte bra för den stora premiären.
subdirectory_arrow_right Groundless panic wouldn't help our grand opening any. Uh-huh.
Om tidningens optimism visar sig vara ogrundad, mina herrar hur ska då armén skydda mina fartyg?
subdirectory_arrow_right In case the optimism of the Honolulu Advertiser proves unfounded, gentlemen, what are General Short and the army going to do about protecting my ships?
Medborgare får inte låta sig luras av ogrundad propaganda från norr.
subdirectory_arrow_right Citizens should not be deceived by the groundless propaganda of the north.
Det är en ogrundad anklagelse, men din vårdslöshet förvånar inte.
subdirectory_arrow_right That's a baseless charge. Though I've come to expect this kind of recklessness from you.
Tror du att min paranoia är ogrundad?
subdirectory_arrow_right You think my paranoia is unfounded?
Den är underhållande, men helt ogrundad.
subdirectory_arrow_right It's entertaining but completely unfounded.
Bara en komplett ogrundad och irrationell rädsla att en dag det här kommer att hända!
subdirectory_arrow_right Just a completely unfounded and irrational fear that one day this is gonna happen!
Tja, du vet, jag tror som är helt ogrundad.
subdirectory_arrow_right Well, you know, I think that's completely unfounded.
Jag har fått kännedom om att hon tänker publicera en ogrundad story om Omar Hassans mord.
subdirectory_arrow_right It has been brought to my attention that she intends to publish an unfounded story regarding Omar Hassan's murder.
Min oro visade sig vara ogrundad.
subdirectory_arrow_right My concern appeared to have been unfounded.
Den antagelsen är helt ogrundad.
subdirectory_arrow_right That assumption is completely unfounded.
Ogrundad eufori.
subdirectory_arrow_right Unsubstantiated euphoria.
Jag är ledsen, men din muskelsamordning verkar bra... dina elever är lyhörda... och du visar inga tecken på ogrundad eufori.
subdirectory_arrow_right I'm sorry, but your muscle coordination seems fine, your pupils are responsive, and you're showing no signs of unsubstantiated euphoria.
För om du yttrar ett ord av någon ogrundad anklagelse ska jag se till att det enda jobb du får i fysik är som gymnasielärare.
subdirectory_arrow_right Because if you breathe one word of any kind of unsubstantiated accusation I'll make sure the only job you get in physics is teaching it to high school juniors.
Det är en ogrundad anklagelse!
subdirectory_arrow_right That is an unsubstantiated accusation, sir!
Säger ni nu att er kritik mot presidenten var ogrundad?
subdirectory_arrow_right So would you now say that your criticism of the president was unfounded?
Min negativitet är inte ogrundad, och den är inte riktad mot Justitiekanslern.
subdirectory_arrow_right My negativity isn't unfounded and it's not directed towards the Office of Professional Responsibility.
Anmälan till Internutredningen kommer att anses ogrundad.
subdirectory_arrow_right Look, I wanted you to know that IA complaint will come back unfounded.
Myndigheten utredde och fann att anmälan var ogrundad.
subdirectory_arrow_right Well, it looks like D.F.S. did a full investigation and declared all those allegations were unfounded.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar