Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ohållbar på engelska

— översättning och exempelmeningar

untenable

Du är här för att situationen med kartellen är ohållbar.
subdirectory_arrow_right You are here because circumstances with the cartel are untenable.

unsustainable

En Ohållbar dröm av rör, kallade han det.
subdirectory_arrow_right An unsustainable pipe dream, he called it.
lägg till

Exampel meningar till ohållbar

Efter svåra bakslag för våra trupper i Guantanamo och Santiago är min ställning på Kuba ohållbar.
subdirectory_arrow_right Due to serious setbacks to our troops in Guantanamo and Santiago... my position in Cuba is untenable.
Situationen är ohållbar.
subdirectory_arrow_right Frankly, the situation is becoming untenable.
Gul Eveks vittnesmål visade att situationen blivit ohållbar.
subdirectory_arrow_right Gul Evek's testimony made it clear that the situation had become untenable.
Situationen är ohållbar.
subdirectory_arrow_right The situation's becoming untenable.
En förändring, snarare än en revolution, är möjlig eftersom den nuvarande ordningen är ohållbar.
subdirectory_arrow_right A change. Let's call it a change. The present order, to my mind, is unsustainable.
Du förstår, våra ringar är skadade, och som du själv sa är sköldarna nere, och atmossfären i 302:an ohållbar...
subdirectory_arrow_right You see, our rings are damaged, and as you yourself pointed out, our shields are down, which means atmosphere in the 302 bays is unsustainable.
Situationen är ohållbar.
subdirectory_arrow_right The situation is untenable.
När blev situationen ohållbar?
subdirectory_arrow_right Tell me, edward, at one point did the situation become untenable?
Även för en dvärggangster är det en ohållbar inställning.
subdirectory_arrow_right Even for a midget villain like you, that's an untenable position.
Den är ohållbar och förfaller snabbt.
subdirectory_arrow_right Our way of life... it's over. It's unsustainable and in rapid decline.
Du är här för att situationen med kartellen är ohållbar.
subdirectory_arrow_right You are here because circumstances with the cartel are untenable.
På den tiden förstod han att samhället var i en kollisionskurs med naturen själv ohållbar på varje nivå och om saker och ting inte förändrades skulle vi förstöra oss själva på ett eller annat sätt.
subdirectory_arrow_right He understood back then that society was on a collision course with nature and itself unsustainable on every level and if things didn't change we would destroy ourselves, one way or another.
En Ohållbar dröm av rör, kallade han det.
subdirectory_arrow_right An unsustainable pipe dream, he called it.
Precis som vi verkar de ha en ohållbar befolkningstillväxt.
subdirectory_arrow_right Like us, they appear to have a population growth rate that's unsustainable.
Så var det inte. Min situation är ohållbar. Varför inte ge En handelsresandes död ett lyckligt slut?
subdirectory_arrow_right I understand that, but I'm in an untenable situation here... slap a feel-good ending on Death of a Salesman.
Om det gör din situation ohållbar, så får det vara så.
subdirectory_arrow_right If that makes your position untenable, so be it.
Din pappa. När Clay bet Elena. Han visste att situationen var ohållbar.
subdirectory_arrow_right When Clay bit Elena and he understood better than anybody how untenable that situation could become.
Studieavgifternas ökning är ohållbar.
subdirectory_arrow_right The increase in enrollment is unsustainable.
Visar sig, på grund av markanvändning gräs-utfodras nötkött är mer ohållbar än ens fabriken jordbruk.
subdirectory_arrow_right Turns out, due to land use grass-fed beef is more unsustainable than even factory farming.
Vridningen tvingar bröstbenet att vila i en ohållbar vinkel.
subdirectory_arrow_right That dislocation is forcing the sternum to rest at an untenable angle, yes? Yes.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar