Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ohygglig på engelska

— översättning och exempelmeningar

gruesome

Det är snarare en ohygglig profetia.
subdirectory_arrow_right It is rather a gruesome prophecy.
lägg till

Exampel meningar till ohygglig

Mer än en spindel. Den var alla okända fasor i världen, all fruktan ingjuten i en enda ohygglig nattsvart fasa.
subdirectory_arrow_right More than a spider, it was every unknown terror in the world... every fear fused into one hideous night-black horror.
Vad är på färde, att vi samlas till ohygglig låt?
subdirectory_arrow_right What's the business, that a hideous trumpet calls to parley the sleepers of the house?
Ohygglig.
subdirectory_arrow_right Hideous.
Öronen får du behålla, och jag ska säga dig varför... för att du ska kunna njuta av varje skrik från varje barn... när de ser hur ohygglig du ser ut.
subdirectory_arrow_right Your ears you keep, and I'll tell you why... so every shriek of every child at seeing your hideousness... will be yours to cherish.
Så har Hellgum fått en ohygglig makt.
subdirectory_arrow_right Hellgum has aquired a hideous power.
Vilken ohygglig värld det är.
subdirectory_arrow_right What a hideous world this is.
Det är en ohygglig massa pengar.
subdirectory_arrow_right That's an awful lot of money.
Många gånger har jag funnit mig själv omringad av en svärm uppretade fiender, utan något annat än detta gevär mellan mig och en säker, ohygglig död.
subdirectory_arrow_right Why, many's the time I've found myself surrounded by a swarm of angry hostiles with nothing but this rifle between me and a certain and gruesome death.
Herregud, du är ohygglig.
subdirectory_arrow_right Good God, you are hideous.
Ohygglig.
subdirectory_arrow_right Despicable.
Bördan måste vara ohygglig.
subdirectory_arrow_right I know the burden must be awful.
Men, enligt min mening... Vi kommer alla att dö en ohygglig död!
subdirectory_arrow_right However, in this reporter's opinion gruesome death awaits us all!
Jag vet att det är en ohygglig sak att be om.
subdirectory_arrow_right I know that it's an awful thing to ask.
Det är snarare en ohygglig profetia.
subdirectory_arrow_right It is rather a gruesome prophecy.
Varför är häxan alltid en ohygglig gammal kärring med en spetsig hatt och en sopkvast?
subdirectory_arrow_right Why is the witch always a hideous old crone with a pointy hat and a broomstick?
Det kommer att bli... en ohygglig död.
subdirectory_arrow_right It will be a grisly death.
Det har skett en ohygglig olycka.
subdirectory_arrow_right There's been a... a gruesome accident.
En ohygglig melodram uppspelad för Louisa och mrs Cresswell.
subdirectory_arrow_right A ghastly melodrama, played out for Louisa and Mrs Cresswell up in the dress circle.
Ohygglig.
subdirectory_arrow_right Gruesome.
Rätt ohygglig, jag varnar dig.
subdirectory_arrow_right Pretty ghastly, Detective, I warn you.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar