Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ohyra på engelska

— översättning och exempelmeningar

vermin

Ohyra ska bekämpas, Casanova.
subdirectory_arrow_right Vermin should be exterminated, Casanova.

pest

Nu ska de få se på ohyra.
subdirectory_arrow_right Time to go make a pest of myself.
lägg till

Exampel meningar till ohyra

Ohyra!
subdirectory_arrow_right You vermin!
Ohyra!
subdirectory_arrow_right Vermin!
Får du ohyra, ska du tvætta hela kroppen och byta rent.
subdirectory_arrow_right If there's vermin, wash yourself and change your clothes.
Jag brukar inte prata med ohyra, men jag ska göra det den här gången.
subdirectory_arrow_right I don't favor talking to vermin, but I'll talk to you just this once.
De är ohyra.
subdirectory_arrow_right They're vermin.
Du skyller mig för ohyra!
subdirectory_arrow_right You accuse me of bringing vermin.
Ohyra.
subdirectory_arrow_right Vermin.
Han tänker som en övermänniska och jag är bara en mask, en insekt, ett slags krypande, äckligt, kravIande ohyra.
subdirectory_arrow_right He thinks like the superman and I'm just a worm, an insect, some kind of crawling, disgusting, creeping little vermin.
Här ska inte finnas ett spår av denna ohyra.
subdirectory_arrow_right I do not want a trace of this vermin to remain.
Så fil n du ser ut därnere... kravlande i leran som ohyra.
subdirectory_arrow_right You look just fine down there... slithering in the mud like vermin.
Den är vår livlina till ett bättre liv bort från denna motorburna ohyra!
subdirectory_arrow_right That is our lifeline to a place beyond that vermin on machines.
Staliga skadedjurs tjänstemän rapporterar en 50 procentig nedgång... av antalet ohyra i centrala proletära zoner.
subdirectory_arrow_right State rodent operatives report a 50-percent reduction... in the number of vermin in the central proletarian zones.
Skitätande gudlös ohyra.
subdirectory_arrow_right Vicious, shit-eating godless vermin.
Varför skulle en korttidsfånge riskera livet för ohyra som Rabbitt?
subdirectory_arrow_right Why should a short-term con risk his life for a vermin like Rabbit?
De var återfria att ägna sig åt att dansa på gatorna tatuera sig tillverka apelsinjuice utrota ohyra se fantastiska filmer och dansa på gatorna!
subdirectory_arrow_right With no criminals or oppressive politicians around, people of Tromaville were once again happy. Once again they were free to devote themselves to their principal activities of dancing in the streets... tattooing... manufacturing orange juice... exterminating vermin... watching excellent movies... and dancing in the streets!
Gullig liten ohyra.
subdirectory_arrow_right Cute little vermin.
Jag menar, när de jämför er med... ohyra, råttor och löss... tycker jag väl--
subdirectory_arrow_right I mean, when they compare you to to, uh, vermin and to rodents and to lice I just, uh...
Ohyra och obehag!
subdirectory_arrow_right They're vermin as I said and worse
Han har ridit till Grimnirs borg för att sprida sorg åt makten och förinta all ohyra på vägen.
subdirectory_arrow_right He has ridden on Grimnir's fortress to spread grief among the mighty, and stamp out every vermin on the way.
Ohyra ska bekämpas, Casanova.
subdirectory_arrow_right Vermin should be exterminated, Casanova.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar