Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

oinskränkt på engelska

— översättning och exempelmeningar

unrestricted

Hädanefter rör sig ingen i stan oinskränkt.
subdirectory_arrow_right Starting now, no one moves in this city unrestricted.

absolute

Oinskränkt makt över mitt eget öde.
subdirectory_arrow_right Absolute power to determine my own destiny.
lägg till

Exampel meningar till oinskränkt

Genomför oinskränkt ubåtskrig mot Japan.
subdirectory_arrow_right ''Execute unrestricted. Repeat. Unrestricted warfare against Japan.''
Kommendörkapten, jag trodde att Federationen garanterade en säker och oinskränkt genomfart för alla resenärer som besöker er station.
subdirectory_arrow_right Commander, I was led to believe the Federation guarantees the safe and unrestricted passage of all travellers visiting your station.
Åtkomst är oinskränkt. Starta programmet.
subdirectory_arrow_right Access to that program is unrestricted.
Oinskränkt makt över mitt eget öde.
subdirectory_arrow_right Absolute power to determine my own destiny.
Hon hade C-registrering oinskränkt rörlighet.
subdirectory_arrow_right She was registered with the local police... C registration, virtually unrestricted.
Du är en av flera som har den tekniska expertisen och oinskränkt tillgång att kunna göra det här inbrottet.
subdirectory_arrow_right You're one of several people with the technical expertise and unrestricted access necessary to pull off this burglary.
Hädanefter rör sig ingen i stan oinskränkt.
subdirectory_arrow_right Starting now, no one moves in this city unrestricted.
För att vår man skulle kunna infiltrera organisationen var hans täckmantel tvungen att vara oinskränkt.
subdirectory_arrow_right In order for our Mn to infiltrate that organization, his cover had to be absolute.
De styrde och ställde oinskränkt i 12 år, och ingen kunde stoppa dem.
subdirectory_arrow_right They were the absolute rulers of life for 12 years, and nobody could put a stop to it.
Kraften är oinskränkt, Calista.
subdirectory_arrow_right Power is absolute, Calista.
Du menar oinskränkt makt.
subdirectory_arrow_right Bring peace. You mean absolute power.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar