Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

oklar på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till oklar

Eller bli utspridd omkring en egendom... som tvetydigt bevis... på en oklar liknelse.
subdirectory_arrow_right Or be scattered about an estate as ambiguous evidence of an obscure allegory.
Är överföringen oklar?
subdirectory_arrow_right The transmission is unclear?
Men det finns i den vita Södern miljoner människor av god vilja vars röster ännu inte hörts vars kurs ännu är oklar och vars modiga handlingar ännu är osedda.
subdirectory_arrow_right Yet there are in the white South millions of people of good will whose voices are yet unheard whose course is yet unclear and whose courageous acts are yet unseen.
Vådan av det är oklar.
subdirectory_arrow_right But my question is, what's at stake? The jeopardy's unclear.
Organisk sammansättning oklar.
subdirectory_arrow_right Organic composition is unclear.
Förbindelsen mellan de två är oklar.
subdirectory_arrow_right Any connection between the two teens is unclear.
Jeremiah har en oklar förändring i övre delen av buken, en diffus förstoring av bukspottskörteln.
subdirectory_arrow_right Jeremiah's got a mass in his mid-epigastrium, a diffused enlargement of the pancreas.
Därefter är den oklar.
subdirectory_arrow_right After that, it was somewhat unclear.
Nej, nej, nej... Jag var oklar.
subdirectory_arrow_right No, no, no, sorry I was unclear.
Vi har inte hans fingeravtryck i vår data, så hans identitet är fortfarande lite oklar.
subdirectory_arrow_right We didn't have his fingerprints in our criminal database, so his identity is still unclear to us.
Premiärministerns åsikt är oklar.
subdirectory_arrow_right It's unclear if his view is shared by the Prime Minister.
Var jag oklar, mr Hamilton?
subdirectory_arrow_right Was I unclear, Mr. Hamilton? No. No, sir.
Det är inte läge att vara oklar.
subdirectory_arrow_right This is not the time to be obscure.
Han var oklar med det.
subdirectory_arrow_right He was unclear about that.
Är din arbetsbeskrivning oklar, Vaughan?
subdirectory_arrow_right Is your job description unclear, Vaughan?
Jag är hellre oklar.
subdirectory_arrow_right I'm rather unclear.
Jag menar inte att vara så oklar.
subdirectory_arrow_right I don't mean to be so obscure.
Känns inte verkligheten lite oklar?
subdirectory_arrow_right So you don't feel you're foggy on the reality?
Jag har haft flytande bilder, men dess innebörd är ännu oklar.
subdirectory_arrow_right I-I've had fleeting images, but as yet, their meaning is unclear.
Oklar.
subdirectory_arrow_right Unclear.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar