Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

okunnighet på engelska

— översättning och exempelmeningar

ignorance

Okunnighet kan ha varit ert bästa försvar.
subdirectory_arrow_right Ignorance may have been your best defense.

ignorant

Vidskepelse är de okunnigas namn på sin okunnighet.
subdirectory_arrow_right Superstition is a name the ignorant give to their ignorance.
lägg till

Exampel meningar till okunnighet

Förlåt min okunnighet, men jag vet inte vem Jefferson Smith är.
subdirectory_arrow_right Forgive my ignorance, but I don't know him from a hole in the ground.
Kunskap kan vara värre än okunnighet om man inget kan göra.
subdirectory_arrow_right Knowledge can be more terrible than ignorance, if one can do nothing. Nothing.
För 30-tal år... Jag har gjort ett yrke av okunnighet med särskild hänvisning till mitt riktiga namn... mina dunkla början, och min mystisk födseln.
subdirectory_arrow_right For 30-odd years... I have made a profession of ignorance with particular reference to my real name... my obscure beginnings, and my mysterious birth.
Hans skicklighet för min högra arm, sin kunskap för min okunnighet... hans tystnad för min säkerhet.
subdirectory_arrow_right His skill for my right arm, his knowledge for my ignorance... his silence for my safety.
Det är en jakt, där en man ställer sina hjärna mot krafter av okunnighet och ondska.
subdirectory_arrow_right It'd a hunt in which a man pitd hid braind againdt the forced of ignorance and evil.
Ibland min okunnighet är obegripligt...
subdirectory_arrow_right Sometimes my ignorance is beyond belief...
Du botar inte din okunnighet med vald.
subdirectory_arrow_right Hitting me won't cure your ignorance.
Din arrogans är nästan lika stor som din okunnighet.
subdirectory_arrow_right Your arrogance is nearly as great as your ignorance.
All förvirring, okunnighet och likgiltighet upphör härmed.
subdirectory_arrow_right Confusion, ignorance... and indifference will cease as of this moment.
Om det kalla kriget upphörde nu skulle Amerikas folk fortfarande strida mot okunnighet, svält och sjukdomar eftersom det är rätt.
subdirectory_arrow_right If the Cold War disappeared right now, the American people would still be in this fight... against ignorance and hunger and disease, because it's right.
Okunnighet?
subdirectory_arrow_right Ignorance?
Ren okunnighet.
subdirectory_arrow_right Sheer ignorance.
Okunnighet är det.
subdirectory_arrow_right Ignorance is.
Men nu ska ni få se hur min okunnighet fick ett slut...
subdirectory_arrow_right Now you shall see how my ignorance of my own domestic affairs ended.
Ni som kommer från bergen, fulla av präster... och med er okunnighet... Försök banka in socialismen i era skallar!
subdirectory_arrow_right You others from the mountains ruled by priests, instead ofwallowing in ignorance, try beating your head three times to let in socialist ideas.
Jag äger mänsklighetens visdom och okunnighet. Men solen skiner inte på mitt ansikte.
subdirectory_arrow_right I, Proteus, possess the wisdom and ignorance of all men but I can't feel the sun on my face.
Avsade hon sig sin katolska tro, skulle hon hamna i helvetet medan protestantiska flickor, i säll okunnighet kunde gifta sig med den äldste sonen och komma till himlen före henne.
subdirectory_arrow_right But having been brought up a Catholic if she renounced her religion now, she would go to hell while Protestant girls of her acquaintance schooled in happy ignorance, could marry eldest sons live at peace with the world and get to heaven before her.
Ovanligt av dig, Mr.Neville... att bekänna en okunnighet om ett ämne som... du tidigare, skulle varit angelägen om att få oss att tro, var en viktig... förutsättning för en konstnärs ordförråd.
subdirectory_arrow_right Unusual of you, Mr. Neville to profess to an ignorance of a subject which before you would be anxious to have us believe was an essential prerequisite to an artist's vocabulary.
Ni måste vara stolta över er okunnighet. Annars skulle ni inte skryta med den.
subdirectory_arrow_right You guys must be really proud ofyour ignorance cos you show it off so much.
För collegetjejer luktar sig till okunnighet... som till hundskit.
subdirectory_arrow_right Because college girls can smell ignorance like dog shit.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar