Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

olaga på engelska

— översättning och exempelmeningar

illegal

Gripen 1937 för olaga vapeninnehav.
subdirectory_arrow_right Arrested 1937, illegal possession firearm.

unlawful

Olaga intrång och inbrott.
subdirectory_arrow_right Unlawful trespass, break and entry.
lägg till

Exampel meningar till olaga

Ni kanske bör överväga att stämma mr. Bennell för olaga intrång.
subdirectory_arrow_right I think you might wanna consider filing an unlawful entry against Mr Bennell.
Detta är olaga intrång.
subdirectory_arrow_right This is unlawful trespass, you know.
Lorenzo Colaianni, arkitekt, född i Rom den 13.12.1946 står här anklagad 1 för olaga frihetsberövande av Alessandra Celestini 2 för att i strid med ¤ 519 i strafflagen med våld och hot ha tilltvingat sig samlag med sagda Alessandra C.
subdirectory_arrow_right Colaianni, Lorenzo, architect, born in Rome 13.12.1946... is accused for the following delicts: 1 Unlawful detention of Alessandra Celestini... 2 Violation of 519 of the Penal Code... and with violence and threats forced intercourse with said Alessandra C.
Den 3 1-åriga kvinna som står bakom stiftelsen Det ringer på dörren åtalas för bedrägeriförsök, olaga hot misshandel och stämpling till mord.
subdirectory_arrow_right The director, a 3 1-year-old woman is charged with attempted fraud, unlawful threat assault and conspiracy of murder.
Och er andra för olaga kvarhållande.
subdirectory_arrow_right And the rest of you for unlawful detainment.
Han åtalades för olaga intrång på Vita Husets område.
subdirectory_arrow_right He was charged with unlawful entry into the White House grounds.
Fem gånger för olaga demonstration.
subdirectory_arrow_right Five counts unlawful assembly.
Jag önskar ingen olaga makt.
subdirectory_arrow_right With the sole intention of claiming my legal and moral rights. I have no desire for unlawful powers.
Men olaga frihetsberövande är allvarligt.
subdirectory_arrow_right Unlawful incarceration is a major crime.
För uppror mot den lagliga regeringen delaktighet i mord och rån delaktighet i olaga frihetsberövande
subdirectory_arrow_right For mutiny against the legal order participation in murder and looting and unlawful deprivation of liberty you are sentenced to be executed by firing squad.
Då är det olaga frihetsbeprövande.
subdirectory_arrow_right Well, then this constitutes... Unlawful... Containment!
Olaga frihetsberövande.
subdirectory_arrow_right Unlawful confinement.
Och din spelman, Courtney, är att bli tjärad och fjädrad för olaga samband med en avvikande.
subdirectory_arrow_right And your minstrel, Courtney, is to be tarred and feathered for unlawful association with a deviant.
Vi kan sätta dit henne för olaga frihetsberövande men inte för flagig hårbotten.
subdirectory_arrow_right We may have her on unlawfully restraining Hillary, but we don't have her on flaky scalp.
Olaga vapeninnehav. Narkotikabrott.
subdirectory_arrow_right Unlawful carrying of a weapon. Narcotics related crimes.
När min mamma fick höra det åkte hon för att träffa åklagaren med mig som vittne för att förklara att inget olaga frihetsberövande hade ägt rum.
subdirectory_arrow_right When my mother heard, she drove to see the prosecutor with me as a witness to make him understand that no unlawful detainment had taken place.
Kidnappning, olaga frihets berövande och tvång!
subdirectory_arrow_right Kidnapping, unlawful imprisonment, coercion!
Olaga intrång och inbrott.
subdirectory_arrow_right Unlawful trespass, break and entry.
Vid olaga intrång på egendom får våld användas.
subdirectory_arrow_right Unlawful entry into, or attack on one's dwelling, you can use force.
Den tilltalade är åtalad för olaga avfyrande av vapen och överlagt mord på vår nationalfågel, en symbol för frihet och rättvisa!
subdirectory_arrow_right The defendant is charged with unlawful discharge of a weapon, and first-degree murder, of our national bird, the symbol of freedom and justice.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar